Informujemy, że od dnia 1 lutego 2022r. do 31 lipca 2022 r. sprzedaż towarów wykorzystywanych do produkcji rolnej (oprócz podłoży mineralnych) objęta jest stawką podatku od towarów i usług obniżoną do wysokości 0%.

NISSORUN STRONG 250SC 5ML PRZENDZIOREK SUMIN

Cena: 13,60 zł

Sumin Nissorun Strong 250 SC preparat owadobójczy

Opakowanie zawiera 5 ml preparatu na 2,5 - 16,7 l gotowego roztworu

  • działa powierzchniowo

Zwalcza przędziorka owocowca i przędziorka chmielowca

Nissorun Strong to środek przędziorkobójczy w formie koncentratu w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, o działaniu kontaktowym i żołądkowym, przeznaczony do zwalczania przędziorków w uprawie jabłoni, gruszy, truskawki oraz w uprawianych pod osłonami pomidorze, papryce i ogórku. Zwalcza wszystkie stadia rozwojowe przędziorków z wyjątkiem osobników dorosłych.

Na roślinie wykazuje działanie powierzchniowe.

Zawartość substancji czynnej:

heksytiazoks (wiązek z grupy tiazolidyn) – 250 g/l (23,15%).

Tabela stosowania

  • Uprawa:, Problemy:, Stosowanie / dawka:
  • jabłoń, przędziorek owocowiec, przędziorek chmielowiec, 4 ml / 5-10 l wody / 100 m2
  • grusza, truskawka, przędziorek chmielowiec, 4 ml / 5-10 l wody / 100 m2
  • pomidor pod osłonami, przędziorek owocowiec, przędziorek chmielowiec, 4 ml / 2-10 l wody / 100 m2
  • popryka, ogórek po osłonami, przędziorek chmielowiec, 3 ml / 2-10 l wody / 100 m2

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Nabycie środków ochrony roślin mogą dokonywać jedynie osoby pełnoletnie oraz posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin, określone w art. 28 (DZ.U.2020, poz. 2097) ustawy o środkach ochrony roślin.

Grusza TAK
Jabłoń TAK
Ogórek TAK
Papryka TAK
Pomidor TAK
Truskawka TAK
Środki Ochrony Roślin TAK
Owadobójcze TAK

Mogą Cię także zainteresować...

Chlopek Roztropek