NIKOSULFURON 040SC 1L

Cena: 48,00 zł

Nikosulfuron 040 SC jest koncentratem w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą o działaniu chwastobójczym, stosowanym nalistnie, przeznaczonym do powschodowego zwalczania chwastnicy jednostronnej oraz niektórych chwastów dwuliściennych w uprawie kukurydzy.

Nikosulfuron 040 SC jest koncentratem w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą o działaniu chwastobójczym, stosowanym nalistnie, przeznaczonym do powschodowego zwalczania chwastnicy jednostronnej oraz niektórych chwastów dwuliściennych w uprawie kukurydzy. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.

DZIAŁANIE NA CHWASTY Nikosulfuron 040 SC jest herbicydem o działaniu systemicznym. Pobierany jest głównie poprzez liście i szybko przemieszczany w roślinie, hamując jej wzrost i rozwój. Wzrost chwastów zostaje zahamowany wkrótce po zastosowaniu środka, po czym następuje stopniowe przebarwianie się roślin. Chwasty zamierają całkowicie po 20-25 dniach od zabiegu. Środek działa najskuteczniej na młode, intensywnie rosnące chwasty znajdujące się w fazie 2-4 liści. Ciepła i wilgotna pogoda przyspiesza działanie środka.

Chwasty wrażliwe: chwastnica jednostronna, fiołek polny, przytulia czepna, rdest powojowy.

Chwasty średniowrażliwe: komosa biała.

STOSOWANIE ŚRODKA

Kukurydza

Termin stosowania: Zabieg wykonać w fazie 2-7 liści kukurydzy (BBCH 12-17), gdy chwasty znajdują się we wczesnej fazie rozwojowej od 2 do 4 liści. Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1. Zalecana ilość wody: 200 - 300 l/ha. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Zawartość substancji czynnej:

nikosulfuron (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 40 g/l (4,11%)

KukurydzaTAK
Środki Ochrony RoślinTAK
ChwastobójczeTAK

Pokrewne produkty

Chlopek Roztropek