Informujemy, że od dnia 1 lutego 2022r. do 31 lipca 2022 r. sprzedaż towarów wykorzystywanych do produkcji rolnej (oprócz podłoży mineralnych) objęta jest stawką podatku od towarów i usług obniżoną do wysokości 0%.

JATAGAN 75 WG 0,8KG SIŁACZ

Cena: 275,00 zł

Dostępność Produkt niedostępny

Jatagan 75 WG jest środkiem chwastobójczym w postaci granul do sporządzenia zawiesiny wodnej stosowanym nalistnie, przeznaczonym do powschodowego zwalczania chwastów dwuliściennych w zbożach ozimych i jarych oraz w kukurydzy.

J A T A G A N   75   WG 0,8 KG

OPIS DZIAŁANIA  

Jatagan 75 WG jest środkiem chwastobójczym w postaci granul do sporządzenia zawiesiny wodnej stosowanym nalistnie, przeznaczonym do powschodowego zwalczania chwastów dwuliściennych w zbożach ozimych i jarych oraz w kukurydzy.

Środek przeznaczony jest do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.

 

DZIAŁANIE NA CHWASTY

Jatagan 75 WG jest selektywnym herbicydem systemicznym pobieranym przez liście chwastów. W warunkach sprzyjających działaniu środka (ciepła i wilgotna pogoda) pierwsze objawy działania pojawiają się po upływie 7-10 dni, a po okresie 2-4 tygodni chwasty wrażliwe zamierają. Środek najskuteczniej zwalcza chwasty znajdujące się we wczesnych fazach rozwojowych – od fazy 2 do 4 liści. Chwasty mniej wrażliwe na działanie środka nie są niszczone całkowicie, ale nie stanowią konkurencji dla rośliny uprawnej.  

Chwasty wrażliwe: gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, komosa biała, maruna bezwonna, przetacznik bluszczykowy, przytulia czepna, rdest kolankowy, rdest plamisty, rdest powojowy, rumianek pospolity, rumian polny, samosiewy rzepaku, stulicha psia, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne, żółtlica drobnokwiatowa.

Chwasty średnio wrażliwe: bodziszek drobny,chaber bławatek, fiołek polny, mak polny, przetacznik perski, przetacznik polny.

Chwasty średnio odporne: ostrożeń polny, rdest ptasi.

Chwasty odporne: chwastnica jednostronna, miotła zbożowa, perz właściwy.

 

STOSOWANIE ŚRODKA

 

Pszenica ozima, pszenżyto ozime

Termin stosowania: środek stosować wiosną w fazie krzewienia zbóż.

 

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha 

 

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 1

 

W celu równoczesnego zwalczania chwastów dwuliściennych i miotły zbożowej zaleca się stosowanie herbicydu Jatagan 75 WG z herbicydem Apyros 75 WG w dawce: Jatagan 75 WG 0,2 kg/ha + Apyros 75 WG 0,013 - 0,020 kg/ha 

 

W warunkach mniej sprzyjających rozwojowi roślin lub gdy chwasty są zaawansowane  w rozwoju, a także w przypadku konieczności zwalczania chwastów średnio wrażliwych można wzmocnić działanie mieszaniny środków Jatagan 75 WG i Apyros 75 WG poprzez dodatek adiuwanta Olbras 88 EC w dawce: 

Jatagan 75 WG 0,2 kg/ha + Apyros 75 WG 0,013 -0,020 kg/ha + Olbras 88 EC 1 l/ha

 

Żyto

Termin stosowania: środek stosować wiosną w fazie krzewienia.

 

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha 

 

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 1

 

Pszenica jara, jęczmień jary, owies

Termin stosowania: środek stosować wiosną od fazy 3 liści do pełni fazy krzewienia zbóż:

 

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha 

 

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 1

 

Kukurydza 

Termin stosowania: środek stosować w fazie 2 – 5 liści kukurydzy  

 

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha 

 

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 1

 

W warunkach mniej sprzyjających rozwojowi roślin lub gdy chwasty są zaawansowane w rozwoju a także w przypadku konieczności zwalczania chwastów średnio wrażliwych można wzmocnić działanie środka Jatagan 75 WG poprzez dodatek adiuwanta Olbras 88 EC w dawce: 

Jatagan 75 WG 0,2 kg/ha + Olbras 88 EC 1 l/ha

 

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

 

 

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Nabycie środków ochrony roślin mogą dokonywać jedynie osoby pełnoletnie oraz posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin, określone w art. 28 (DZ.U.2020, poz. 2097) ustawy o środkach ochrony roślin.

Jęczmień jary TAK
Kukurydza TAK
Owies TAK
Pszenica ozima TAK
Pszenżyto jare TAK
Pszenżyto ozime TAK
Żyto TAK
Chwastobójcze TAK

Pokrewne produkty

Mogą Cię także zainteresować...

Chlopek Roztropek