ACHIBA 05 EC 1L

Cena: 46,66 zł

Dostępność Produkt niedostępny

Herbicyd selektywny o działaniu układowym, pobierany bardzo szybko przez liście, a następnie przemieszczany do korzeni i rozłogów chwastów, powodując zahamowanie wzrostu i rozwoju chwastów.

ACHIBA 05 EC

 

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych

 

 

Zawartość substancji czynnej:

chizalofop-P-etylowy (związek z grupy pochodnych kwasu arylofenoksypropionowego) - 50 g/l (5,22%)

 

 

P333 + P313

W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/ zgłosić się pod opiekę lekarza.

P391

Zebrać wyciek.

 

OPIS DZIAŁANIA

Achiba 05 EC jest herbicydem w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, stosowanym nalistnie, przeznaczonym do zwalczania chwastów rocznych i wieloletnich jednoliściennych (po ich wschodach) w roślinach rolniczych i warzywnych.

Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancja czynna chizalofop-P-etylowy została zaklasyfikowana do grupy A.

 

DZIAŁANIE NA CHWASTY

Achiba 05 EC jest herbicydem selektywnym o działaniu układowym, pobieranym bardzo szybko przez liście, a następnie przemieszczanym do korzeni i rozłogów chwastów, powodując zahamowanie wzrostu i rozwoju chwastów.

Działanie środka na chwasty objawia się żółknięciem, a następnie zasychaniem najmłodszych liści. Pełny efekt działania jest widoczny po około 2-3 tygodniach lub nieco później w przypadku utrzymywania się niskich temperatur. Chłodna pogoda i susza opóźniają działanie środka, ale nie obniżają jego skuteczności.

Środek Achiba 05 EC stosuje się nalistnie po wzejściu chwastów. Chwasty roczne są najbardziej wrażliwe na działanie środka w fazie 2-3 liści, a perz właściwy w fazie 4-6 liści. Środek nie zwalcza chwastów, które wzeszły po wykonaniu zabiegu. które wzeszły po wykonaniu zabiegu.

 

Chwasty wrażliwe

Zalecana dawka środka

Termin stosowania - faza rozwojowa chwastu

Chwasty roczne jednoliścienne:

–      samosiewy zbóż zwalczane jesienią

–      samosiewy zbóż zwalczane wiosną, chwastnica jednostronna, miotła zbożowa, owies głuchy, włośnica sina, wyczyniec polny, życica wielokwiatowa.

 

0,75 – 1,0 l/ha

1,0 – 1,25 l/ha

 

Faza 2 liści do końca fazy krzewienia (BBCH12-29)

Chwasty          jednoliścienne wieloletnie:             perz właściwy

2,0-2,5 l/ha

faza 4-6 liści (BBCH 1416)

 

Burak cukrowy, burak pastewny (plantacje produkcyjne)

Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 l/ha.

Termin stosowania: Środek stosować od fazy widocznej pierwszej pary jeszcze nierozwiniętych liści buraka do fazy, gdy liście zakrywają 90% powierzchni gleby (BBCH11-39).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.

Uwaga:

Nie stosować innego środka chwastobójczego w okresie 3 dni po wykonaniu zabiegu. 

Ziemniak

Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha.

Termin stosowania: Środek stosować od fazy początku rozwoju pierwszych liści ziemniaka do fazy przed całkowitym zakryciem międzyrzędzi (BBCH 10-39), zanim chwasty zostaną całkowicie zakryte.

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1. Uwaga:

Nie stosować innego środka chwastobójczego w okresie 21 dni po wykonaniu zabiegu. 

Rzepak ozimy

Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 l/ha.

Termin stosowania: Środek stosować od fazy całkowicie rozwiniętych liścieni do fazy widocznych 9 lub więcej międzywęźli rzepaku (BBCH 10-39), zanim chwasty zostaną całkowicie zakryte.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.

Uwaga:

Nie stosować innego środka chwastobójczego w okresie 14 dni po wykonaniu zabiegu. 

Marchew

Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 l/ha.

Termin stosowania: Środek stosować od fazy całkowicie rozwiniętych liścieni marchwi do fazy, gdy korzeń osiągnie typowy kształt i wielkość (BBCH 10-49).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.

 

STOSOWANIE ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN W UPRAWACH I ZASTOSOWANIACH

MAŁOOBSZAROWYCH

 

Odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność środka ochrony roślin stosowanego w uprawach małoobszarowych ponosi wyłącznie jego użytkownik

 

Len zwyczajny uprawiany na nasiona, len zwyczajny uprawiany na włókno, konopie siewne uprawiane na włókno

Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 l/ha.

Termin stosowania: Środek stosować od fazy rozwiniętych liścieni do fazy rozwiniętego szóstego liścia właściwego (BBCH 10-16).

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1. Uwaga:

Nie stosować innego środka chwastobójczego w okresie 14 dni po wykonaniu zabiegu. 

Rzepak jary

Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 l/ha.

Termin stosowania: Środek stosować od fazy całkowicie rozwiniętych liścieni do fazy widocznych 9 lub więcej międzywęźli (BBCH 10-39).

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Uwaga:

Nie stosować innego środka chwastobójczego w okresie 14 dni po wykonaniu zabiegu. 

Słonecznik zwyczajny

Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 1,25 l/ha.

Termin stosowania: Środek stosować od fazy całkowicie rozwiniętych liścieni do fazy 6 liści (BBCH 10-16).

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1. Uwaga:

Nie stosować innego środka chwastobójczego w okresie 14 dni po wykonaniu zabiegu.

 

Bób, fasola szparagowa, groch siewny cukrowy uprawiany na strąki

Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 l/ha.

Termin stosowania: Środek stosować od fazy rozwiniętego pierwszego liścia właściwego do fazy, gdy widoczne są pierwsze płatki, ale pąki kwiatowe są nadal zamknięte (BBCH 11-59).

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1. Uwaga:

Nie stosować innego środka chwastobójczego w okresie 14 dni po wykonaniu zabiegu.

 

Groch siewny uprawiany na świeże nasiona, fasola zwyczajna uprawiana na świeże nasiona Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 l/ha.

Termin stosowania: Środek stosować od fazy rozwiniętego pierwszego liścia właściwego do fazy, gdy widoczne są pierwsze płatki, ale pąki kwiatowe są nadal zamknięte (BBCH 11-59).

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1. Uwaga:

Nie stosować innego środka chwastobójczego w okresie 14 dni po wykonaniu zabiegu.

 

Fasola zwyczajna uprawiana na suche nasiona, groch siewny uprawiany na suche nasiona, soczewica jadalna

Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 l/ha.

Termin stosowania: Środek stosować od fazy rozwiniętego pierwszego liścia właściwego do fazy, gdy widoczne są pierwsze płatki, ale pąki kwiatowe są nadal zamknięte (BBCH 11-59).

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1. Uwaga:

Nie stosować innego środka chwastobójczego w okresie 14 dni po wykonaniu zabiegu.

 

Bobik, groch pastewny (peluszka), łubin biały, łubin żółty, łubin wąskolistny Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 l/ha.

Termin stosowania: Środek stosować od fazy rozwiniętego pierwszego liścia właściwego do fazy, gdy widoczne są pierwsze płatki, ale pąki kwiatowe są nadal zamknięte (BBCH 11-59).

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Uwaga:

Nie stosować innego środka chwastobójczego w okresie 14 dni po wykonaniu zabiegu.

Soja

Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 l/ha.

Termin stosowania: Środek stosować od fazy pierwszej pary liści właściwych do fazy, gdy widoczne są pierwsze pąki kwiatowe (BBCH 11-51).

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Uwaga:

Nie stosować innego środka chwastobójczego w okresie 14 dni po wykonaniu zabiegu.

Burak ćwikłowy

Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 l/ha.

Termin stosowania: Środek stosować od fazy widocznej pierwszej pary jeszcze nierozwiniętych liści do fazy, gdy liście zakrywają 90% powierzchni gleby (BBCH 11-39).

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1. Uwaga:

Nie stosować innego środka chwastobójczego w okresie 3 dni po wykonaniu zabiegu.

Pietruszka korzeniowa, seler korzeniowy, pasternak, brukiew, chrzan pospolity, rzepa Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 l/ha.

Termin stosowania: Środek stosować od fazy całkowicie rozwiniętych liścieni do fazy, gdy korzeń osiągnie typowy kształt i wielkość (BBCH 10-49).

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Pomidor, bakłażan

Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 l/ha.

Termin stosowania: Środek stosować od fazy czwartego rozwiniętego liścia na pędzie głównym do fazy, gdy widocznych jest 9 lub więcej pędów bocznych pierwszego rzędu (BBCH 14-29)

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

 

 

BobikTAK
BóbTAK
BurakTAK
FasolaTAK
ŁubinTAK
MarchewTAK
RzepakTAK
SłonecznikTAK
SojaTAK
ZiemniakTAK
ChwastobójczeTAK

    Pokrewne produkty

    Chlopek Roztropek