AGENOR 450SL 5L

Cena: 200,01 zł

Dostępność Produkt niedostępny

Agenor 450 SL jest środkiem chwastobójczym w formie koncentratu do sporządzania roztworu wodnego,
stosowanym nalistnie, w uprawie zbóż, rzepaku ozimego, i po zbiorze roślin uprawnych oraz w
sadach jabłoniowych i gruszowych, a także na użytkach zielonych.

AGENOR 450SL 5L

Agenor 450 SL jest środkiem chwastobójczym w formie koncentratu do sporządzania roztworu wodnego,
stosowanym nalistnie, w uprawie zbóż, rzepaku ozimego, i po zbiorze roślin uprawnych oraz w
sadach jabłoniowych i gruszowych, a także na użytkach zielonych.
Do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych i sadowniczych.
Nie stosować przy użyciu opryskiwaczy ręcznych.

DZIAŁANIE NA CHWASTY


Agenor 450 SL jest dolistnym herbicydem o działaniu systemicznym. Pobierany
jest poprzez zielone części roślin (liście, zielone pędy i niezdrewniałą korę), przemieszczany
w całej roślinie dociera do jej części podziemnych (korzenie, rozłogi itp.) powodując
zahamowanie wzrostu i rozwoju w ciągu 1 doby, a następnie ich zamieranie. Pierwsze objawy
działania środka (żółknięcie i więdnięcie) widoczne są po upływie 7-10 dni od zabiegu.
Całkowite zamieranie roślin następuje po około 4 tygodniach. Wysoka temperatura i wilgotność
powietrza oraz silne nasłonecznienie przyśpieszają działanie środka.
Chwasty wrażliwe na środek w dawce w 4,0 l/ha:
fiołek polny, jasnota purpurowa, jasnota różowa, komosa biała, mak polny, maruna bezwonna,
miotła zbożowa, ostrożeń polny, perz właściwy, przetacznik perski, przetacznik polny, przytulia
czepna, rdest powojowy, samosiewy rzepaku, samosiewy zbóż, starzec zwyczajny, tasznik
pospolity, wiechlina łąkowa, wiechlina roczna, życica trwała.
Chwasty średnio wrażliwe na środek w dawce w 4,0 l/ha:
koniczyna polna, mniszek pospolity, szczyr roczny, żółtlica drobnokwiatowa.
Chwasty średnio odporne na środek w dawce w 4,0 l/ha:
szczaw zwyczajny.
Chwasty wrażliwe na środek w dawce w 2,5 l/ha:
chwastnica jednostronna, gwiazdnica pospolita.
Chwasty średnio wrażliwe na środek w dawce w 2,5 l/ha:
chaber bławatek, fiołek polny, komosa biała, perz zwyczajny.

STOSOWANIE ŚRODKA


A. Pola uprawne po zbiorze roślin uprawnych, przed rozpoczęciem upraw pożniwnych –
zwalczanie perzu właściwego i innych chwastów
Przygotowanie pola pod uprawę
Termin stosowania: Środek stosować od połowy sierpnia do późnej jesieni na zielone,
intensywnie rosnące chwasty.
Po zbiorze rośliny uprawnej, a przed zastosowaniem środka nie wykonywać żadnych zabiegów
uprawowych.
W momencie opryskiwania perz powinien osiągnąć wysokość 10-25 cm i wytworzyć
co najmniej 3-4 w pełni wykształcone liście. Jednoroczne chwasty jednoliścienne powinny mieć
co najmniej 5 cm wysokości, a chwasty dwuliścienne powinny w pełni wykształcić dwa liście
właściwe.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,0 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,0 l/ha
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
Zalecana ilość wody: 100 - 400 l/ha
B. Sady (jabłoń, grusza)
Termin stosowania: Środek można stosować od wiosny do lata, na intensywnie rosnące
chwasty, które osiągnęły wysokość 15-20 cm.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,0 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,0 l/ha
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
Zalecana ilość wody: 100-400 l/ha

UWAGI


1. Przed opryskiwaniem usunąć mechanicznie wszystkie odrosty korzeniowe.
2. Opryskiwać w sposób bezpieczny, najlepiej stosując opryskiwacze z osłonami,
tak aby krople cieczy użytkowej nie przedostały się na liście, pędy i nie zdrewniałą korę
drzew ze względu na możliwość uszkodzenia roślin. 

C. Użytki zielone
Środek do stosowania w celu odnowienia łąk i pastwisk.
Termin stosowania: Środek stosuje się, gdy chwasty osiągną wysokość 15 cm. W momencie
opryskiwania perz powinien wytworzyć co najmniej 3-4 w pełni wykształcone liście.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,0 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,0 l/ha
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
Zalecana ilość wody: 100-400 l/ha
D. Pola uprawne przed zbiorem zbóż
D.1. Zwalczanie perzu oraz innych chwastów uniemożliwiających zbiór.
Uwaga:
Zabieg można przeprowadzić wyłącznie w przypadku i miejscach wystąpienia dużego
nasilenia chwastów uniemożliwiających zbiór.
Pszenica ozima, pszenica jara, pszenżyto ozime, pszenżyto jare, jęczmień ozimy,
jęczmień jary.
Termin stosowania: Środek stosować w fazie dojrzałości woskowej ziarna,
gdy jego wilgotność wynosi 20-30%, to jest na 7 - 14 dni przed przewidywanym zbiorem.
W momencie wykonywania zabiegu chwasty powinny być zielone i znajdować się w fazie
intensywnego rozwoju.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,0 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,0 l/ha
Liczba zabiegów: 1
Zalecana ilość wody: 100-400 l/ha
D.2. Desykacja
Uwaga:
Dopuszcza się zastosowanie na plantacji zbóż lub jej części wyłącznie w sytuacji, gdy
stan uprawy lub warunki pogodowe uniemożliwiają osiągnięcie w sposób naturalny
jednoczesnej fazy dojrzałości zbóż do zbioru.
Termin stosowania: Środek stosować w fazie dojrzałości woskowej ziarna, gdy jego wilgotność
wynosi 20-30%, to jest na 7 -14 dni przed przewidywanym zbiorem.
Pszenica ozima
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,2 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,2 l/ha
Pszenica jara, pszenżyto ozime, pszenżyto jare, jęczmień ozimy, jęczmień jary
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 l/ha
Liczba zabiegów: 1
Zalecana ilość wody: 100-400 l/ha
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym w uprawie zbóż: 1

PRZECIWWSKAZANIA


1. Nie stosować środka w zbożach z wsiewkami oraz na plantacjach przeznaczonych
do produkcji materiału siewnego oraz na cele browarnicze.
2. Słomy zbóż nie używać jako podłoża ani podściółki ogrodniczej. 
3. Słomę zbóż można używać jako paszy lub podściółki dla zwierząt.
UWAGI
1. W okresie występowania wysokich temperatur w ciągu dnia zabieg wykonać rano lub późnym
popołudniem.
2. Zbiór kombajnowy wykonywać pod kątem prostym lub w kierunku przeciwnym do przejazdu
opryskiwacza.
E. Pola uprawne przed zbiorem rzepaku ozimego
- Zwalczanie perzu oraz innych chwastów uniemożliwiających zbiór, desykacja
Uwaga
Dopuszcza się zastosowanie na plantacji rzepaku lub jej części w sytuacji wystąpienia
dużego nasilenia chwastów uniemożliwiających zbiór lub gdy stan uprawy lub warunki
pogodowe uniemożliwiają osiągnięcie w sposób naturalny jednoczesnej fazy dojrzałości
rzepaku do zbioru.
Termin stosowania: Środek stosować, gdy wilgotność nasion wynosi (mierzona
wilgotnościomierzem) poniżej 30%. W momencie wykonywania zabiegu chwasty powinny
być zielone i znajdować się w fazie intensywnego rozwoju. Termin stosowania musi uwzględnić
okres karencji środka.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 l/ha
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
Zalecana ilość wody: 100-400 l/ha

PRZECIWWSKAZANIE


Nie stosować środka na plantacjach nasiennych.

UWAGI


1. W okresie występowania wysokich temperatur w ciągu dnia zabieg wykonać rano
lub późnym popołudniem.
2. Zbiór kombajnowy wykonywać pod kątem prostym lub w kierunku przeciwnym
do przejazdu opryskiwacza
NASTĘPSTWO ROŚLIN
Na polu na którym stosowano środek Agenor 450 SL można uprawiać wszystkie rośliny. Zabiegi
uprawowe, siew lub sadzenie można rozpocząć gdy na zwalczanych chwastach wystąpią
objawy działania środka (żółknięcie i więdnięcie), jednak nie wcześniej niż po 5-7 dniach.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ PRAKTYKĄ


ROLNICZĄ

1. Środka nie stosować:
- przed wschodami chwastów,
- na mokre rośliny,
- przed spodziewanym deszczem (opad występujący przed upływem 1 godziny
po opryskiwaniu może obniżyć skuteczność zabiegu).
- podczas wiatru stwarzającego możliwość znoszenia cieczy użytkowej.
2. Nie dopuścić do znoszenia cieczy użytkowej na tereny sąsiadujące z terenem opryskiwanym. 
3. Środki ochrony roślin zawierające substancję czynną glifosat można stosować
na tej samej powierzchni maksymalnie dwukrotnie w przeciągu roku kalendarzowego
z zachowaniem minimalnego odstępu czasu 90 dni. W ciągu jednego roku kalendarzowego nie
można przekroczyć maksymalnej łącznej dawki substancji czynnej glifosat, która wynosi 3,6
kg/ha.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ


Stosować odpowiednie rękawice ochronne.
Przed przystąpieniem do sporządzenia cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną
jej ilość. Przed wlaniem środka do zbiornika opryskiwacza należy opakowanie silnie wstrząsnąć
aż do uzyskania jednolitej zawiesiny. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza
napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem). Opróżnione opakowania przepłukać
trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza
z cieczą użytkową, uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.
W przypadku przerw w pracy opryskiwacza, przed przystąpieniem do opryskiwania włączyć
mieszadło i dokładnie wymieszać ciecz.
Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz
mechaniczne wymieszać. 

SUBSTANCJA CZYNNA:

Glifosat

(związek z grupy kwasów aminofosforowych) w formie soli izopropyloaminowej – 450 g/l
(37,5%) 

Grusza TAK
Jabłoń TAK
Jęczmień jary TAK
Jęczmień ozimy TAK
Lasy TAK
Pszenica jara TAK
Pszenica ozima TAK
Pszenżyto jare TAK
Pszenżyto ozime TAK
Rzepak TAK
Żyto TAK
Środki Ochrony Roślin TAK
Chwastobójcze TAK

Pokrewne produkty

Mogą Cię także zainteresować...

Chlopek Roztropek