AFRODYTA 250 SC 5L AMISTAR

Cena: 369,99 zł

AFRODYTA 250 SC jest środkiem grzybobójczym, koncentratem w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą.

 AFRODYTA 250 SC 5L AMISTAR

AFRODYTA 250 SC jest środkiem grzybobójczym, koncentratem w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą o działaniu wgłębnym i systemicznym, do stosowania głównie zapobiegawczego w zwalczaniu chorób grzybowych roślin rolniczych. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.

STOSOWANIE ŚRODKA

Pszenica ozima, pszenica jara mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści, rdza brunatna pszenicy, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerń kłosów Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1 l/ha Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8 - 1 l/ha Wyższą z zalecanych dawek stosować w warunkach większego zagrożenia chorobami. Termin stosowania: Środek należy stosować głównie zapobiegawczo lub natychmiast po zaobserwowaniu pierwszych objawów chorób, od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia. Liczba zabiegów: 1

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha Ilość wody dostosować do wielkości roślin i ich zagęszczenia. Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste

Żyto rdza brunatna, rynchosporioza zbóż Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1 l/ha Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8 - 1 l/ha Wyższą z zalecanych dawek stosować w warunkach większego zagrożenia chorobami. Termin stosowania: Środek należy stosować głównie zapobiegawczo lub natychmiast po zaobserwowaniu pierwszych objawów chorób, od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia. Liczba zabiegów: 1 Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha Ilość wody dostosować do wielkości roślin i ich zagęszczenia. Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste Stosowanie łączne:

Pszenica ozima, pszenica jara. mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści, rdza brunatna pszenicy, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerń kłosów Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: Afrodyta 250 SC – 0,6 l/ha + Artea 330 EC – 0,4 l/ha Termin stosowania: Mieszaninę środków stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia. Środek Afrodyta 250 SC w mieszaninie ze środkiem Artea 330 EC działa zapobiegawczo, interwencyjnie i wyniszczająco. Liczba zabiegów: 1 Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha Ilość wody dostosować do wielkości roślin i ich zagęszczenia. Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste

Jęczmień ozimy, jęczmień jary mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: Afrodyta 250 SC – 0,6 l/ha + Artea 330 EC – 0,4 l/ha Termin stosowania: Mieszaninę środków stosować od końca fazy krzewienia do końca fazy kłoszenia. Środek Afrodyta 250 SC w mieszaninie ze środkiem Artea 330 EC działa zapobiegawczo, interwencyjnie i wyniszczająco. Liczba zabiegów: 1 Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha Ilość wody dostosować do wielkości roślin i ich zagęszczenia. Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste

Pszenżyto ozime, pszenżyto jare mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy, rynchosporioza zbóż, brunatna plamistość liści, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów. Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: Dobromir 250 SC – 0,6 l/ha + Artea 330 EC – 0,4 l/ha. Termin stosowania: Mieszaninę środków stosować od końca fazy krzewienia do końca fazy kłoszenia. Środek Afrodyta 250 SC w mieszaninie ze środkiem Artea 330 EC działa zapobiegawczo, interwencyjnie i wyniszczająco. Liczba zabiegów: 1 Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha Ilość wody dostosować do wielkości roślin i ich zagęszczenia. Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste

Uwaga: W warunkach sprzyjających rozwojowi septoriozy plew na pszenicy i pszenżycie, zalecany termin zabiegu opryskiwania można wydłużyć do fazy dojrzałości mlecznej ziarna. Okres karencji określa termin ostatniego zabiegu.

Zawartość substancji czynnej: azoksystrobina (związek z grupy strobiluryn) – 250 g/l (22,81%)

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Nabycie środków ochrony roślin mogą dokonywać jedynie osoby pełnoletnie oraz posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin, określone w art. 28 (DZ.U.2020, poz. 2097) ustawy o środkach ochrony roślin.

Jęczmień jaryTAK
Jęczmień ozimyTAK
Pszenica jaraTAK
Pszenica ozimaTAK
Pszenżyto jareTAK
Pszenżyto ozimeTAK
ŻytoTAK
Środki Ochrony RoślinTAK
GrzybobójczeTAK

    Pokrewne produkty

    Chlopek Roztropek