Informujemy, że od dnia 1 lutego 2022r. do 31 lipca 2022 r. sprzedaż towarów wykorzystywanych do produkcji rolnej (oprócz podłoży mineralnych) objęta jest stawką podatku od towarów i usług obniżoną do wysokości 0%.

SIVANTO PRIME 200SL 1L

Cena: 389,92 zł

Dostępność Produkt niedostępny

Środek stosowany zgodnie z etykietą jest bezpieczny dla organizmów pożytecznych, spełnia wymogi integrowanej ochrony i integrowanej produkcji

Zawartość substancji czynnej:

flupyradifuron (substancja z grupy butenolidów) - 200 g/l (17,09%)

OPIS DZIAŁANIA

INSEKTYCYD w formie koncentratu do sporządzania roztworu wodnego (SL). W roślinie działa układowo. Środek stosowany zgodnie z etykietą jest bezpieczny dla organizmów pożytecznych, spełnia wymogi integrowanej ochrony i integrowanej produkcji. W przypadku roślin ozdobnych, truskawki, bakłażana, pomidora, papryki i ogórka środek dopuszczony do stosowania wyłącznie w szklarniach o trwałej konstrukcji, odizolowanej od podłoża.

STOSOWANIE ŚRODKA

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy sadowniczych (jabłoń, grusza, chmiel) oraz opryskiwaczy ręcznych (kwiaty ozdobne – szklarnia).

Jabłoń

(mszyca jabłoniowo-babkowa, mszyca jabłoniowo-zbożowa)

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l/ha

Termin stosowania: po pojawieniu się pierwszych kolonii mszyc, w okresie od fazy zielonego pąka do pełni kwitnienia (BBCH 56 – 65)

Zalecana ilość wody: 500-700 l/ha

(mszyca jabłoniowo-babkowa, mszyca jabłoniowa, miodówka jabłoniowa)

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,9 l/ha

Termin stosowania: po pojawieniu się szkodnika, w okresie od pełni kwitnienia do fazy, kiedy owoce osiągają 90% typowej wielkości (BBCH 65 - 79)

Zalecana ilość wody: 500-750 l/ha

(owocnica jabłkowa)

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,9 l/ha

Termin stosowania: po przekroczeniu progu zagrożenia, w okresie od fazy opadania płatków kwiatowych.

Zalecana ilość wody: 500-700 l/ha

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym w uprawie jabłoni: 1

UWAGA:

W przypadku stosowania dawki 0,9 L/ha w ochronie jabłoni środek stosować co drugi rok na tej samej plantacji.

Grusza

(miodówka gruszowa plamista)

 Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,9 l/ha

Termin stosowania: w okresie od początku rozwoju liści do pełni fazy kwitnienia (BBCH 10-65)

Zalecana ilość wody: 500-750 l/ha

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1 (z uwzględnieniem zastosowania wskazanego w dalszej części etykiety)

UWAGA:

 1. Środek stosować co drugi rok na tej samej plantacji.

 2. Środek najlepiej działa na młode stadia rozwojowe miodówek.

 

Chmiel

[Mszyca śliwowo-chmielowa (wektor wirusa mozaiki chmielu - HpMV)]

 Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 l/ha

 Termin stosowania: od fazy gdy pędy osiągną 10% wysokości podpory do fazy gdy szyszki są w połowie rozwinięte (BBCH 31-75)

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

 Zalecana ilość wody: 1500-3000 l/ha

Ilość wody dostosować do wysokości roślin

UWAGA: 1. Środek stosować co drugi rok na tej samej plantacji.

 

Rośliny ozdobne (w uprawie pod osłonami typu szklarnia – patrz OPIS DZIAŁANIA)

( Mszyce, mączlik szklarniowy)

 Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 l/ha

 Termin stosowania: Środek stosować po pojawieniu się szkodnika, w okresie od marca do października

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym:4

Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni

Zalecana ilość wody: 500-1000 l/ha UWAGA:

Środek jest bezpieczny dla gatunków roślin zamieszczonych na etykiecie, niemniej jednak w przypadku odmian bardzo wrażliwych lub uprawianych po raz pierwszy (szczególnie roślin ozdobnych), przed wykonaniem zabiegu na całej plantacji, zaleca się wykonanie próbnego zabiegu na niewielkiej liczbie roślin.

STOSOWANIE ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN W UPRAWACH I ZASTOSOWANIACH MAŁOOBSZAROWYCH

 

Grusza

(mszyca jabłoniowo-zbożowa, mszyca gruszowo-podbiałowa )

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l/ha

Termin stosowania: w okresie od początku rozwoju liści do pełni fazy kwitnienia (BBCH 10-65 )

Zalecana ilość wody: 500-700 l/ha

 

( mszyca gruszowo – przytuliowa )

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l/ha

Termin stosowania: w okresie od początku rozwoju liści do pełni fazy kwitnienia (BBCH 10-65 ) lub

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,9 l/ha

Termin stosowania: w okresie od pełni fazy kwitnienia do końca fazy rozwoju owoców (BBCH 65-79 )

Zalecana ilość wody: 500-700 l/ha

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym w uprawie gruszy: 1 (z uwzględnieniem zastosowania wskazanego we wcześniejszej części etykiety)

 UWAGA: Środek stosować co drugi rok na tej samej plantacji

 

Truskawka (uprawa w systemie bezglebowym, pod osłonami typu szklarnia – patrz OPIS DZIAŁANIA)

(mączliki)

 Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,625 l/ha

Termin stosowania: Środek stosować po pojawieniu się szkodnika, od fazy rozwoju piątego liścia do końca fazy dojrzewania owoców (BBCH 15-89).

 Odstęp między zabiegami: co najmniej 10 dni Zalecana ilość wody: 600-1000 l/ha

 

(mszyce)

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha

Termin stosowania: Środek stosować po pojawieniu się szkodnika, od fazy rozwoju piątego liścia do końca fazy dojrzewania owoców (BBCH 15-89).

Odstęp między zabiegami: co najmniej 10 dni

Zalecana ilość wody: 600-1000 l/ha

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym w uprawie truskawki: 2

 

Truskawka (uprawa pod osłonami typu szklarnia – patrz OPIS DZIAŁANIA)

(mączliki)

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,625 l/ha

 Termin stosowania: Środek stosować po pojawieniu się szkodnika, od początku fazy rozwoju pędów rozłogowych i młodych roślin do końca fazy dojrzewania owoców (BBCH 41-89).

 Zalecana ilość wody: 600-1000 l/ha

 

(mszyce)

 Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha

 Termin stosowania: Środek stosować po pojawieniu się szkodnika, od początku fazy rozwoju pędów rozłogowych i młodych roślin do końca fazy dojrzewania owoców (BBCH 41-89).

Zalecana ilość wody: 600-1000 l/ha

 Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym w uprawie truskawki: 1

 

Bakłażan, pomidor, papryka, ogórek (uprawa w systemie bezglebowym, pod osłonami typu szklarnia – patrz OPIS DZIAŁANIA)

 (mączliki, mszyca ogórkowa)

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,56 l/ha na 1m wysokości rośliny (maksymalnie 1,12 l/ha na roślinę o wysokości 2m)

Termin stosowania: Środek stosować po pojawieniu się szkodnika, od fazy rozwiniętego drugiego liścia właściwego na pędzie głównym do końca fazy dojrzewania owoców (BBCH 12-89).

 Minimalny odstęp między zabiegami: co najmniej 10 dni

 Zalecana ilość wody: 500-750 l/ha

Uwaga: nie stosować na rośliny o wysokości powyżej 2 m.

 

(mszyca brzoskwiniowa, mszyca ziemniaczana smugowa)

 Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,45 l/ha na 1m wysokości rośliny (maksymalnie 0,9 l/ha na roślinę o wysokości 2m)

Termin stosowania: Środek stosować po pojawieniu się szkodnika, od fazy rozwiniętego drugiego liścia do końca fazy dojrzewania owoców (BBCH 12-89).

 Odstęp między zabiegami: co najmniej 10 dni

Zalecana ilość wody: 500-750 l/ha

Uwaga: Nie stosować na rośliny o wysokości powyżej 2 m. Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym w uprawie bakłażana, pomidora, papryki, ogórka – 2

 

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):

 Jabłoń - 14 dni

Grusza - 14 dni

Chmiel - 21 dni

Truskawka, ogórek, bakłażan, pomidor, papryka – 3 dni

 Rośliny ozdobne- nie dotyczy

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Nabycie środków ochrony roślin mogą dokonywać jedynie osoby pełnoletnie oraz posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin, określone w art. 28 (DZ.U.2020, poz. 2097) ustawy o środkach ochrony roślin.

Grusza TAK
Jabłoń TAK
Ogórek TAK
Papryka TAK
Pomidor TAK
Rośliny ozdobne TAK
Truskawka TAK
Środki Ochrony Roślin TAK
Grzybobójcze TAK

Pokrewne produkty

Mogą Cię także zainteresować...

Chlopek Roztropek