ACROBAT MZ 69WG 100GR

Cena: 16,90 zł

Dostępność Produkt niedostępny

Acrobat MZ 69 WG jest środkiem grzybobójczym w formie granul przeznaczonym
do sporządzania zawiesiny wodnej o działaniu wgłębnym i kontaktowym do stosowania
zapobiegawczego oraz interwencyjnego w ochronie ziemniaka przeciwko zarazie ziemniaka
i alternariozie oraz roślin warzywnych przed chorobami grzybowymi.

OPIS DZIAŁANIA
Acrobat MZ 69 WG jest środkiem grzybobójczym w formie granul przeznaczonym
do sporządzania zawiesiny wodnej o działaniu wgłębnym i kontaktowym do stosowania
zapobiegawczego oraz interwencyjnego w ochronie ziemniaka przeciwko zarazie ziemniaka
i alternariozie oraz roślin warzywnych przed chorobami grzybowymi. Środek przeznaczony
do stosowania przy użyciu opryskiwaczy ręcznych i plecakowych (wyłącznie w uprawie
pomidora pod osłonami) i polowych.

STOSOWANIE ŚRODKA

-Ziemniak
alternarioza
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2 kg/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2 kg/ha
Termin stosowania: środek stosować zapobiegawczo lub po pojawieniu się pierwszych
objawów choroby na dolnych liściach. Wykonać od 3 do 8 zabiegów w sezonie
wegetacyjnym co 7-10 dni.
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha (dostosować ilość wody do wielkości roślin).
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
zaraza ziemniaka
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2 kg/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2 kg/ha
Termin stosowania:
Pierwszy zabieg wykonać zgodnie z sygnalizacją lub:
- na odmianach wczesnych - w okresie zwierania się roślin w rzędach,
- na odmianach późnych - z chwilą wystąpienia objawów choroby w danym rejonie na
odmianach wczesnych.
Następne zabiegi wykonywać co 7-10 dni zachowując krótszy odstęp między zabiegami w
przypadku większego zagrożenia chorobą lub uprawiając odmiany ziemniaka podatne na
zarazę. Środek stosować od 3 do 8 razy w sezonie wegetacyjnym.
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha (większą ilość wody stosować na plantacjach o dużej
obsadzie roślin).
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 8
Odstęp między zabiegami: 7 -10 dni

-Pomidor w gruncie
zaraza ziemniaka
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2 kg/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2 kg/ha
Termin stosowania: pierwszy zabieg wykonać zgodnie z sygnalizacją lub po wystąpieniu
choroby na wczesnych odmianach ziemniaka w danym rejonie.
Zalecana ilość wody: 700-800 l/ha (ilość wody dostosować do wielkości roślin i ich
zagęszczenia).
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste
alternarioza
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2 kg/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2 kg/ha
Termin stosowania: pierwszy zabieg wykonać zgodnie z sygnalizacją lub po wystąpieniu
choroby.
Zalecana ilość wody: 700-800 l/ha (ilość wody dostosować do wielkości roślin i ich
zagęszczenia).
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste
antraknoza owoców
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2 kg/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2 kg/ha
Termin stosowania: pierwszy zabieg wykonać po wystąpieniu objawów choroby.
Zalecana ilość wody: 700-800 l/ha (ilość wody dostosować do wielkości roślin i ich
zagęszczenia).
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3
Odstęp między zabiegami: 7 dni

-Pomidor pod osłonami
zaraza ziemniaka
Maksymalne stężenie dla jednorazowego zastosowania: 0,3% (300 g środka w 100
litrach wody).
Zalecane stężenie dla jednorazowego zastosowania: 0,3% (300 g środka w 100 litrach
wody).
Termin stosowania: pierwszy zabieg wykonać zapobiegawczo zgodnie z sygnalizacją lub po
wystąpieniu pierwszych objawów choroby na wczesnych odmianach ziemniaka w danym
rejonie.
Zalecana ilość wody: 120 l na 1000 m2
powierzchni uprawy.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3
Odstęp między zabiegami: 7 – 14 dni
ogórek w gruncie
mączniak rzekomy dyniowatych
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2 kg/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2 kg/ha
Termin stosowania: pierwszy zabieg wykonać zgodnie z sygnalizacją lub po wystąpieniu
pierwszych objawów choroby na plantacjach w danym rejonie.
Zalecana ilość wody: 700 l/ha
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3
Odstęp między zabiegami: 7 – 10 dni

-Cebula
mączniak rzekomy cebuli, alternarioza
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2 kg/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2 kg/ha
Termin stosowania: zabieg wykonać zgodnie z sygnalizacją lub po wystąpieniu pierwszych
objawów choroby na cebuli nasiennej lub dymce w danym rejonie.
Zalecana ilość wody: 700 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3
Odstęp między zabiegami: 7 – 14 dni
Środek ogranicza występowanie alternariozy na cebuli.
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ
PRAKTYKĄ ROLNICZĄ
Aby zapobiec zjawisku odporności, zabiegi należy wykonywać przemiennie ze środkami
należącymi do innych grup chemicznych, o odmiennym mechanizmie działania.
SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Odważoną ilość środka wsypać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą
(z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Opryskiwać z włączonym
mieszadłem. Po wsypaniu środka do zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło
hydrauliczne, ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać.
Po przerwie w wykonywaniu zabiegu i przed ponownym przystąpieniem do zabiegu ciecz
dokładnie wymieszać.
Opróżnione opakowania po środku przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do
zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową.

SUBSTANCJA CZYNNA

dimetomorf (związek z grupy pochodnych kwasu cynamonowego) 9% (90 g/kg)
mankozeb (związek z grupy ditiokarbaminianów) 60% (600 g/kg).

CebulaTAK
OgórekTAK
PomidorTAK
ZiemniakTAK
Środki Ochrony RoślinTAK
GrzybobójczeTAK

Pokrewne produkty

Chlopek Roztropek