ACTELLIC 500EC 100ML

Cena: 41,79 zł

Dostępność Produkt niedostępny

Środek owadobójczy w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, o działaniu

kontaktowym, żołądkowym i gazowym, przeznaczony do dezynsekcji pustych pomieszczeń

magazynowych oraz nasion siewnych i przeznaczonych do konsumpcji.

Środek owadobójczy w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, o działaniu

kontaktowym, żołądkowym i gazowym, przeznaczony do dezynsekcji pustych pomieszczeń

magazynowych oraz nasion siewnych i przeznaczonych do konsumpcji.

STOSOWANIE ŚRODKA

Dezynsekcja pustych pomieszczeń.

wołek zbożowy, spichrzel surynamski, trojszyk ulec

Opryskiwać za pomocą opryskiwaczy lub zamgławiaczy automatycznych nie wymagajacych

obecności operatora podczas zabiegu.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1 litr środka uzupełniony do 10 l wodą na

1000 m2

 powierzchni ścian, podłóg i sufitów.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1 litr środka uzupełniony do 10 l

wodą na 1000 m2

 powierzchni ścian, podłóg i sufitów.

Po zabiegu pomieszczenie pozostawić zamknięte możliwie jak najdłużej, co najmniej 4 godziny.

Uwagi:

1. Przed przystąpieniem do dezynsekcji szczelnie zamknąć drzwi i okna oraz wyłączyć

wentylację.

2. Nie opryskiwać emulsją wodną części maszyn, silników elektrycznych, transmisji

przekładniowych itp.

3. Nie opryskiwać obiektów nasłonecznionych.

4. Po dezynsekcji obiekt można oddać do użytku po wyschnięciu opryskanej powierzchni i

dokładnym wywietrzeniu pomieszczenia.

5. Środek może gorzej działać w magazynach z cementu włóknistego.

6. W przypadku ochrony składowanego jęczmienia słodowego niezbędne jest przeprowadzenie

badań oceniajacych zdolność słodowania.

Dezynsekcja nasion siewnych oraz przeznaczonych do konsumpcji

pszenica, pszenżyto, jęczmień, owies

wołek zbożowy, spichrzel surynamski, trojszyk ulec

Opryskiwać nasiona znajdujące się na pasie transmisyjnym.

Zalecana dawka dla jedorazowego zastosowania: 8 ml środka w 0,75 l – 1,0 l wody na 1 tonę

Maksymalna dawka dla jedorazowego zastosowania: 8 ml środka w 0,75 l – 1,0 l wody na 1

tonę nasion.

Ilość wody dostosować do prędkości taśmy transmisyjnej.

Przy ilości ziarna 22,5 – 45 ton/godzinę stosować 0,75 litra wody, przy przepływie poniżej 22,5

tony 1,5 litra wody.

Opryskiwanie średnio lub grubokropliste.

Uwaga: nie opryskiwać ziarna składowanego w pryzmach lub uprzednio traktowanego już

środkiem Actellic 500 EC.

Najlepiej zlecić wykonanie zabiegu wyspecjalizowanemu zakładowi usługowemu.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ

Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.

Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza lub zamgławiacza napełnionego

częściowo wodą (z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.

Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza lub zamgławiacza nie wyposażonego w mieszadło

hydrauliczne, ciecz mechanicznie wymieszać.

Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika

opryskiwacza lub zamgławaicza z przygotowaną cieczą użytkową.

Sporządzoną ciecz użytkową zużyć tego samego dnia.

Zawartość substancji czynnej:

pirymifos metylowy (związek z grupy fosforoorganicznych) – 500 g/l (49,02%).

Środki Ochrony RoślinTAK
OwadobójczeTAK

Pokrewne produkty

Chlopek Roztropek