Informujemy, że od dnia 1 lutego 2022r. do 31 lipca 2022 r. sprzedaż towarów wykorzystywanych do produkcji rolnej (oprócz podłoży mineralnych) objęta jest stawką podatku od towarów i usług obniżoną do wysokości 0%.

ORTUS 05SC 1L

Cena: 221,40 zł

ORTUS 05 SC jest środkiem przędziorkobójczym w formie koncentratu w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, o działaniu kontaktowym i żołądkowym, przeznaczony do zwalczania przędziorków i szpecieli.

ORTUS 05 SC

POJEMNOŚĆ: 1 litr

Zawartość substancji czynnej: fenpiroksymat (związek z grupy fenoksypirazoli) – 51,2 g/l (5,02%).

ORTUS 05 SC jest środkiem przędziorkobójczym w formie koncentratu w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, o działaniu kontaktowym i żołądkowym, przeznaczony do zwalczania przędziorków i szpecieli w uprawach jabłoni, gruszy, śliwy, agrestu, maliny, porzeczki białej, porzeczki czerwonej, porzeczki czarnej, truskawki, winorośli, uprawianych pod osłonami: cukinii, oberżyny, papryki, pomidora, ogórka, uprawianych w gruncie i pod osłonami roślin ozdobnych oraz w szkółkach leśnych drzew liściastych i iglastych. Zwalcza wszystkie ruchome stadia rozwojowe przędziorków. Na roślinie działa powierzchniowo.

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych, sadowniczych i ręcznych.

Dawkowanie: 1-2 l/ha.

STOSOWANIE ŚRODKA

Jabłoń

przędziorek owocowiec i przędziorek chmielowiec

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1 ,O- 1,5 l/ha

Termin stosowania:

Środek stosować po zaobserwowaniu wystąpienia szkodnika.

Wyższą z zalecanych dawek stosować w przypadku dużej liczebności szkodnika.

Liczba zabiegów: 1.

Zalecana ilość wody: 500 -1000 l/ha

Opryskiwanie: ultra drobnokropliste

pordzewiacz jabłoniowy

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,2- 1,5 l/ha

Termin stosowania:

Środek stosować po zaobserwowaniu wystąpienia szkodnika.

Wyższą z zalecanych dawek stosować w przypadku dużej liczebności szkodnika.

Liczba zabiegów: 1.

Zalecana ilość wody: 500 -1000 l/ha

Opryskiwanie: ultra drobnokropliste

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym w uprawie jabłoni: 1

Grusza

przędziorek owocowiec i przędziorek chmielowiec

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1 ,O l/ha

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1 ,O l/ha

Termin stosowania:

Środek stosować po zaobserwowaniu wystąpienia szkodnika.

Liczba zabiegów: 1.

Zalecana ilość wody: 500 -1000 l/ha

Opryskiwanie: ultra drobnokropliste

Etykieta środka ochrony roślin Ortus 05 SC, załącznik nr 1 do decyzji MRiRW 2

podskórnik gruszowy i wzdymacz gruszowy

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,25 l/ha

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1 ,O- 1,25 l/ha

lub łącznie z adiuwantem Slippa w dawkach:

Ortus 05 SC 1 ,O l/ha + Slippa 0,2 l/ha.

Termin stosowania:

Środek stosować wczesna wiosną po ruszeniu wegetacji.

Liczba zabiegów: 1 .

Zalecana ilość wody: 500 - 1 000 l/ha

Opryskiwanie: ultra drobnokropliste

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym w uprawie gruszy: 1

Śliwa

przędziorek owocowiec

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1 ,O l/ha

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1 ,O l/ha

Termin stosowania:

Środek stosować po zaobserwowaniu wystąpienia szkodnika.

Liczba zabiegów: 1.

Zalecana ilość wody: 500-1000 l/ha

Opryskiwanie: ultra drobnokropliste

pordzewiacz śliwowy

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,25- 1,5 l/ha

Termin stosowania:

Środek stosować po zaobserwowaniu wystąpienia szkodnika.

Liczba zabiegów: 1.

Zalecana ilość wody: 500 - 1 000 l/ha

Opryskiwanie: ultra drobnokropliste

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym w uprawie śliwy: 1

Porzeczka czarna

wielkopąkowiec porzeczkowy

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha

lub łącznie z adiuwantem Slippaw dawkach:

Ortus 05 SC 1 ,5 l/ha + Slippa O, 1 l/ha.

Termin stosowania:

Środek stosować od początku do pełni kwitnienia.

Zalecana ilość wody: 500 - 1000 l/ha

Opryskiwanie: ultra drobnokropliste

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2

Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 7-10 dni

Etykieta środka ochrony roślin Ortus 05 SC, załącznik nr 1 do decyzji MRiRW 3

Truskawka

roztocz truskawkowiec

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,25 l/ha

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1 ,O - 1,25 l/ha

lub łącznie z adiuwantem Slippaw dawkach:

Ortus 05 SC 1 ,O l/ha + Slippa 0,2 l/ha.

Termin stosowania:

Opryskiwać po wystąpieniu szkodnika niezależnie od fazy rozwojowej rośliny uprawnej

z zachowaniem okresu karencji.

Zalecana ilość wody: 500 - 1 000 l/ha

Opryskiwanie: ultra drobnokropliste

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

STOSOWANIE ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN W U PRAWACH l ZASTOSOWANIACH

MAŁOOBSZAROWYCH

Agrest

Odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność

środka ochrony roślin stosowanego w uprawach małoobszarowych

ponosi wyłacznie jego użytkownik

przędziorek chmielowiec

Maksymalna/ zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha

Termin stosowania:

Opryskiwać po wystąpieniu szkodnika niezależnie od fazy rozwojowej rośliny uprawnej

z zachowaniem okresu karencji.

Zalecana ilość wody: 500 -1000 l/ha

Opryskiwanie: ultra drobnokropliste

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Malina

przędziorek chmielowiec

Maksymalna/ zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha

Termin stosowania:

Opryskiwać po wystąpieniu szkodnika niezależnie od fazy rozwojowej rośliny uprawnej

z zachowaniem okresu karencji.

Zalecana ilość wody: 500 -1000 l/ha

Opryskiwanie: ultra drobnokropliste

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Porzeczka biała

wielkopąkowiec porzeczkowy

Maksymalna/ zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha

lub łącznie z adiuwantem Slippa w dawkach:

Ortus 05 SC 1 ,5 l/ha + Slippa O, 1 l/ha.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Nabycie środków ochrony roślin mogą dokonywać jedynie osoby pełnoletnie oraz posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin, określone w art. 28 (DZ.U.2020, poz. 2097) ustawy o środkach ochrony roślin.

Agrest TAK
Grusza TAK
Jabłoń TAK
Malina TAK
Porzeczka TAK
Śliwa TAK
Truskawka TAK
Środki Ochrony Roślin TAK
Owadobójcze TAK

Pokrewne produkty

Mogą Cię także zainteresować...

Chlopek Roztropek