ACTARA 25WG 10GR

Cena: 15,67 zł

Dostępność Produkt niedostępny

Środek owadobójczy w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej, o działaniu
kontaktowym i żołądkowym, przeznaczony do zwalczania larw i chrząszczy stonki
ziemniaczanej w ziemniaku oraz szkodników ssących i gryzących w sadach jabłoniowych.
Na roślinie działa powierzchniowo, wgłębnie i systemicznie.

 

Środek owadobójczy w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej, o działaniu
kontaktowym i żołądkowym, przeznaczony do zwalczania larw i chrząszczy stonki
ziemniaczanej w ziemniaku oraz szkodników ssących i gryzących w sadach jabłoniowych.
Na roślinie działa powierzchniowo, wgłębnie i systemicznie.
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwacza polowego, sadowniczego
oraz ręcznego.

STOSOWANIE ŚRODKA

Ziemniak
Stonka ziemniaczana (larwy i chrząszcze).
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,08 kg/ha. 
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,06-0,08 kg/ha.
Termin stosowania: Opryskiwać po wystąpieniu szkodnika. Wyższą dawkę stosować
w razie licznego wystąpienia chrząszczy lub larw będących w późniejszych stadiach
rozwojowych.
Zalecana ilość wody: 200 - 400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średnio kropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 2

Jabłoń
Mszyca jabłoniowa
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,1 kg/ha.
Termin stosowania środka: stosować po kwitnieniu, w początkowym okresie wzrostu
zawiązków owocowych.
Środek wykazuje długotrwałe działanie na mszyce.
Liczba zabiegów 2.
Bawełnica korówka
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha.
Termin stosowania środka: stosować po kwitnieniu, w początkowym okresie wzrostu
zawiązków owocowych.
Liczba zabiegów: 2.
Zalecana ilość wody: 500 - 750 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym w jabłoni – 2

UWAGI:
1. Środek działa niezależnie od temperatury i warunków pogodowych.
2. Przygotowaną ciecz użytkową zużyć w dniu jej sporządzenia.
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ
PRAKTYKĄ ROLNICZĄ
Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
─ znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne,
─ nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.
SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Odważoną ilość środka wsypać do zbiornika opryskiwacza napełnionego wodą do 1/4
pojemności (z włączonym mieszadłem). Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie
wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. Następnie zbiornik
opryskiwacza uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.
Opryskiwać z włączonym mieszadłem.
Po wsypaniu środka do zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne,
ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać.
W przypadku przerw w opryskiwaniu, przed ponownym przystąpieniem do pracy należy
dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

SUBSTANCJA CZYNNA:

tiametoksam (substancja z grupy neonikotynoidów) - 250 g/kg (25 %).

 

JabłońTAK
ZiemniakTAK
Środki Ochrony RoślinTAK
OwadobójczeTAK

Pokrewne produkty

Chlopek Roztropek