ACTELLIC 500EC 1L

Cena: 375,00 zł

Środek owadobójczy w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, o działaniu kontaktowym, żołądkowym i gazowym, przeznaczony do dezynsekcji pustych pomieszczeń magazynowych oraz nasion siewnych i przeznaczonych do konsumpcji.

 

Środek owadobójczy w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, o działaniu kontaktowym, żołądkowym i gazowym, przeznaczony do dezynsekcji pustych pomieszczeń magazynowych oraz nasion siewnych i przeznaczonych do konsumpcji.

 

Szkodniki magazynowe (wołek zbożowy, trojszyk ulec, spichrzel surynamski).

 

 

 

Dezynsekcja pustych pomieszczeń.

 

Opryskiwać opryskiwaczem plecakowym lub motorowym.

 

Zalecana dawka: 1 litr środka uzupełniony do 10 l wodą na 1000 m2 powierzchni ścian, podłóg i sufitów.

 

Po zabiegu pomieszczenie pozostawić zamknięte możliwie jak najdłużej, co najmniej 4 godziny.

 

 

 

Dezynsekcja nasion siewnych.

 

Opryskiwać nasiona znajdujące się na pasie transmisyjnym.

 

Zalecana dawka: 8-12 ml środka w 1 l wody na 1 tonę nasion.

 

Wyższą z zalecanych dawek środka stosować w przypadku większego nasilenia szkodników.

 

 

 

Dezynsekcja nasion przeznaczonych do konsumpcji.

 

Opryskiwać nasiona znajdujące się na pasie transmisyjnym.

 

Zalecana dawka: 8-12 ml środka w 1 l wody na 1 tonę nasion.

 

Wyższą z zalecanych dawek środka stosować w przypadku większego nasilenia szkodników.

 

Środek stosować używając sprzętu wyposażonego w dyszę drobnokroplistą.

 

Najlepiej zlecić wykonanie zabiegu wyspecjalizowanemu zakładowi usługowemu.

 

Nie opryskiwać nasion składowanych w pryzmach oraz partii nasion traktowanych już uprzednio środkiem Actellic 500 EC.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Nabycie środków ochrony roślin mogą dokonywać jedynie osoby pełnoletnie oraz posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin, określone w art. 28 (DZ.U.2020, poz. 2097) ustawy o środkach ochrony roślin.

Środki Ochrony RoślinTAK
OwadobójczeTAK

Pokrewne produkty

Chlopek Roztropek