Informujemy, że od dnia 1 lutego 2022r. do 31 lipca 2022 r. sprzedaż towarów wykorzystywanych do produkcji rolnej (oprócz podłoży mineralnych) objęta jest stawką podatku od towarów i usług obniżoną do wysokości 0%.

ASAHI SL 0.5L REGULATOR WZROSTU

Cena: 75,00 zł

Asahi SL ma unikalny mechanizm działania. Został on dogłębnie przebadany zarówno na poziomie genu, komórki, jak i całej rośliny.

Asahi SL to unikalny biostymulator oparty na trzech substancjach aktywnych z grupy nitrofenoli naturalnie występujących w roślinach. Uprawy opryskane Asahi SL wykazują lepszy wzrost wegetatywny i rozwój generatywny, wyższą produkcję biomasy. Wysokie parametry plonotwórcze są wynikiem lepszej efektywności fotosyntezy, poprawnej gospodarki wodnej w roślinie oraz wzrostu zawartości składników organicznych.

Widocznym efektem działania Asahi SL jest wzrost wielkości plonu oraz parametrów jakościowych roślin rolniczych, sadowniczych i warzyw uprawianych w gruncie i pod osłonami.

MECHANIZM DZIAŁANIA

Asahi SL ma unikalny mechanizm działania. Został on dogłębnie przebadany zarówno na poziomie genu, komórki, jak i całej rośliny.

Po zabiegu cząsteczki aktywne Asahi SL przechodzą łatwo do komórek roślinnych, gdzie są metabolizowane do komponentów naturalnie występujących w roślinie. Działanie widoczne jest na każdym poziomie organizacyjnym rośliny, zaczynając od biochemicznych i molekularnych procesów zachodzących w komórkach roślinnych, poprzez procesy fizjologiczne wpływające na poszczególne organy, aż do efektów widocznych na poziomie całej rośliny.

Zmiany na poziomie molekularnym potwierdzone zostały dzięki obserwacji zmian w ekspresji genów (pomiar za pomocą mikromacierzy). Wśród genów ze zmienioną ekspresją pod wpływem działania Asahi SL, większość (>90%) wykazywało podwyższoną aktywność. Geny te w roślinie odpowiadają za wzrost i rozwój roślin zarówno wegetatywny, jak i generatywny, fotosyntezę, gospodarkę hormonalną, transport oraz odporność na czynniki stresowe.

Zabieg Asahi SL wspomaga roślinę w odpowiedzi na różnego rodzaju stresy abiotyczne, jak: niska temperatura, susza, nadmierne uwilgotnienie, zasolenie, obecność metali ciężkich, fitotoksyczność pestycydów i nawozów. Poprzez wzrost aktywności enzymów antyutleniających Asahi SL przyczynia się do obniżenia stresu oksydacyjnego powodującego starzenie się i rozpad komórek.

SKŁAD

para-nitrofenolan sodu (związek z grupy pochodnych nitrofenoli) – 0,3% (3 g w 1 litrze środka),
orto-nitrofenolan sodu (związek z grupy pochodnych nitrofenoli) – 0,2% (2 g w 1 litrze środka),
5-nitrogwajakolan sodu (związek z grupy pochodnych nitrofenoli) – 0,1% (1 g w 1 litrze środka).

ZALECENIA STOSOWANIA

Asahi SL zawiera w składzie związki fenolowe, które naturalnie występują w roślinach wchodząc w skład każdej żywej komórki roślinnej. Preparat nie posiada okresu karencji. Okres półtrwania preparatu wynosi od 1 do 7 godzin, zatem nie ma niebezpieczeństwa obecności pozostałości preparatu w produktach rolniczych nawet w przypadku stosowania bezpośrednio przed zbiorem.

Preparat można stosować w blisko 30 rodzajach upraw zarówno rolniczych, warzywniczych jak i sadowniczych.

Zalety:

  • roślina ma dostęp do większej ilości energii,
  • następuje poprawa przepływu cząsteczek w komórce oraz pomiędzy tkankami w roslinie ( staje się on szybszy ),
  • składowe środka mają swój udział w powstawaniau lignin wypełniających sciany komórkowe,
  • poprawa efektywności regulacji hormonalnej.
  • łatwy w stosowaniu- można mieszać Asahi praktycznie ze wszystkimi środkami ochrony roślin.

STOSOWANIE ŚRODKA

Rośliny rolnicze

Pszenica ozima

Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.

Odstęp między zabiegami: 20 – 50 dni.

Termin stosowania: Środek Asahi SL stosować od początku fazy krzewienia do końcowej fazy nabrzmiewania pochwy liściowej .

Zalecana ilość wody: 300 l /ha.

Zalecane opryskiwanie :drobnokropliste.

Burak cukrowy

Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 4.

Odstęp między zabiegami: 7 – 30 dni.

Termin stosowania: Środek Asahi SL stosować od fazy dwóch liści właściwych do fazy, gdy korzeń osiąga wielkość wymaganą do zbioru .

Zalecana ilość wody: 300 l /ha.

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Rzepak ozimy

Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.

Odstęp między zabiegami: 30 – 60 dni.

Termin stosowania: Środek Asahi SL stosować od początku wydłużania pędu do końca fazy kwitnienia.

Zalecana ilość wody: 300 l /ha.

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Kukurydza

Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.

Odstęp między zabiegami: 14 – 21 dni.

Termin stosowania: Środek Asahi SL stosować od fazy 4-go liścia do fazy gdy kwitnie górna i dolna część wiechy, a znamiona słupków na kolbach są całkowicie wykształcone.

Zalecana ilość wody: 300 l /ha.

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Ziemniak

Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 4.

Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni.

Termin stosowania: Środek Asahi SL stosować od początku zakrywania międzyrzędzi do końca fazy kwitnienia pierwszego kwiatostanu.

Zalecana ilość wody: 300 l /ha.

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Słonecznik

Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2

Odstęp między zabiegami: 10 – 21 dni.

Termin stosowania: Środek Asahi SL stosować od fazy rozwiniętych dwóch liści właściwych do momentu, gdy płatki kwiatów są widoczne między przylistkami, ale kwiatostany są nadal zamknięte.

Zalecana ilość wody: 300 – 600 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Rośliny warzywne

Marchew

Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3.

Odstęp między zabiegami: 7 – 30 dni.

Termin stosowania: środek Asahi SL stosować od fazy drugiego liścia do fazy, gdy korzenie osiągną 50% typowej średnicy.

Zalecana ilość wody: 500 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Pomidor (w gruncie)

Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 5.

Odstęp między zabiegami: co najmniej 5 dni.

Termin stosowania: środek Asahi SL stosować od fazy rozwiniętego drugiego liścia właściwego na pędzie głównym do fazy, gdy 10% owoców uzyskuje typową barwę.

Zalecana ilość wody: 500 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Ogórek (w gruncie)

Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3.

Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni.

Termin stosowania: środek Asahi SL stosować od fazy rozwiniętego drugiego liścia właściwego na pędzie głównym do fazy, gdy piąty owoc na pędzie głównym osiąga typowy kształt i wielkość zbiorczą.

Zalecana ilość wody: 500 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Rośliny sadownicze

Jabłoń

Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 4.

Odstęp między zabiegami: 7 – 14 dni.

Termin stosowania: środek Asahi SL stosować od fazy widocznych pąków kwiatowych do fazy, gdy owoc osiąga połowę typowej wielkości.

Zalecana ilość wody: 500 l /ha.

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Wiśnia

Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3.

Odstęp między zabiegami: 7 – 14 dni.

Termin stosowania: środek Asahi SL stosować od fazy, gdy pierwsze kwiaty są otwarte do fazy, gdy owoc osiąga ok. 90% typowej wielkości.

Zalecana ilość wody: 500 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste. 

 

Porzeczka czarna

Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.

Odstęp między zabiegami: 7 – 30 dni.

Termin stosowania: środek Asahi SL stosować od fazy rozwiniętego pierwszego liścia do fazy, gdy wytworzonych jest 50% owoców.

Zalecana ilość wody: 500 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Malina

Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 4.

Odstęp między zabiegami: 7 – 30 dni.

Termin stosowania: środek Asahi SL stosować od fazy, gdy widoczne są pierwsze płatki kwiatów do fazy, gdy 50% owoców osiągnęło typową wielkość.

Zalecana ilość wody: 500 l /ha.

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Truskawka

Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 4.

Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni.

Termin stosowania: środek Asahi SL stosować od fazy rozwiniętego drugiego liścia do fazy, gdy nasiona są wyraźnie widoczne na tkance dna kwiatowego.

Zalecana ilość wody: 500 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

STOSOWANIE ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN W UPRAWACH I ZASTOSOWANIACH MAŁOOBSZAROWYCH

Odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność środka ochrony roślin stosowanego w uprawach małoobszarowych ponosi wyłącznie jego użytkownik

Rośliny sadownicze

Agrest

Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3.

Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni.

Termin stosowania: środek Asahi SL stosować od fazy rozwiniętego pierwszego liścia do fazy, gdy wytworzonych jest 50% owoców.

Zalecana ilość wody: 500 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Aronia

Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3.

Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni.

Termin stosowania: środek Asahi SL stosować od fazy rozwiniętego pierwszego liścia do fazy, gdy wytworzonych jest 50% owoców.

Zalecana ilość wody: 500 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste. 

Borówka wysoka

Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3.

Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni.

Termin stosowania: środek Asahi SL stosować od fazy rozwiniętego pierwszego liścia do fazy, gdy wytworzonych jest 50% owoców.

Zalecana ilość wody: 500 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Czereśnia

Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3.

Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni.

Termin stosowania: środek Asahi SL stosować od fazy, gdy pierwsze kwiaty są otwarte do fazy, gdy owoc osiąga ok. 90% typowej wielkości.

Zalecana ilość wody: 500 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Grusza

Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 4.

Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni.

Termin stosowania: środek Asahi SL stosować od fazy widocznych pąków kwiatowych do fazy, gdy owoc osiąga połowę typowej wielkości.

Zalecana ilość wody: 500 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Śliwa

Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3.

Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni.

Termin stosowania: środek Asahi SL stosować od fazy, gdy pierwsze kwiaty są otwarte do fazy, gdy owoc osiąga ok. 90% typowej wielkości.

Zalecana ilość wody: 500 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Rośliny warzywne

Brokuł zwyczajny

Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3.

Odstępy pomiędzy zabiegami: co najmniej 7 dni.

Termin stosowania: środek Asahi SL stosować od fazy rozwiniętego drugiego liścia właściwego do fazy osiągnięcia połowy docelowej wielkości główki.

Zalecana ilość wody: 500 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Burak ćwikłowy

Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 4.

Odstępy pomiędzy zabiegami: co najmniej 7 dni.

Termin stosowania: środek Asahi SL stosować od fazy dwóch liści właściwych do fazy, gdy korzeń osiąga wielkość wymaganą do zbioru.

Zalecana ilość wody: 300 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste. 

Cebula

Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3.

Odstępy pomiędzy zabiegami: co najmniej 7 dni.

Termin stosowania: środek Asahi SL stosować od fazy rozwiniętego drugiego liścia właściwego do fazy osiągnięcia połowy docelowej wielkości cebuli.

Zalecana ilość wody: 500 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Cukinia

Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3.

Odstępy pomiędzy zabiegami: co najmniej 7 dni.

Termin stosowania: środek Asahi SL stosować od fazy rozwiniętego drugiego liścia właściwego na pędzie głównym do fazy, gdy piąty owoc na pędzie głównym osiąga typowy kształt i wielkość zbiorczą.

Zalecana ilość wody: 500 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Kapusta pekińska

Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3.

Odstępy pomiędzy zabiegami: co najmniej 7 dni.

Termin stosowania: środek Asahi SL stosować od fazy rozwiniętego drugiego liścia właściwego do fazy osiągnięcia połowy docelowej wielkości główki.

Zalecana ilość wody: 500 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Papryka

Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 5.

Odstępy pomiędzy zabiegami: co najmniej 5 dni.

Termin stosowania: środek Asahi SL stosować od fazy rozwiniętego drugiego liścia właściwego na pędzie głównym do fazy, gdy 10% owoców uzyskuje typową barwę.

Zalecana ilość wody: 500 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Pietruszka

Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3.

Odstępy pomiędzy zabiegami: co najmniej 7 dni.

Termin stosowania: środek Asahi SL stosować od fazy drugiego liścia do fazy, gdy korzenie osiągną 50% typowej wielkości.

Zalecana ilość wody: 500 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Seler

Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3.

Odstępy pomiędzy zabiegami: co najmniej 7 dni.

Termin stosowania: środek Asahi SL stosować od fazy drugiego liścia do fazy, gdy korzenie osiągną 50% typowej wielkości.

Zalecana ilość wody: 500 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Nabycie środków ochrony roślin mogą dokonywać jedynie osoby pełnoletnie oraz posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin, określone w art. 28 (DZ.U.2020, poz. 2097) ustawy o środkach ochrony roślin.

Agrest TAK
Bobik TAK
Borówka TAK
Brokuł TAK
Bób TAK
Burak TAK
Brzoskwinia TAK
Cebula TAK
Chrzan TAK
Czosnek TAK
Fasola TAK
Groch TAK
Grusza TAK
Jabłoń TAK
Jęczmień jary TAK
Jęczmień ozimy TAK
Kalafior TAK
Kapusta TAK
Kukurydza TAK
Lasy TAK
Łubin TAK
Malina TAK
Marchew TAK
Morela TAK
Ogórek TAK
Owies TAK
Papryka TAK
Pasternak TAK
Pietruszka TAK
Pomidor TAK
Por TAK
Porzeczka TAK
Pszenica jara TAK
Pszenica ozima TAK
Pszenżyto jare TAK
Pszenżyto ozime TAK
Rośliny ozdobne TAK
Rzepak TAK
Sałata TAK
Seler TAK
Słonecznik TAK
Soja TAK
Śliwa TAK
Truskawka TAK
Tytoń TAK
Winorośl TAK
Wiśnia TAK
Ziemniak TAK
Zioła TAK
Żyto TAK
Środki Ochrony Roślin TAK
Regulator wzrostu TAK

Pokrewne produkty

Mogą Cię także zainteresować...

Chlopek Roztropek