AGROPAR AL 700 ML EKOLOGICZNY PREPARAT GOTOWY DO UŻYCIA OWADY ROZTOCZA AGROPAK

Cena: 11,01 zł

Produkt pochodzenia naturalnego, w postaci gotowego do użytku roztworu, o działaniu kontaktowym, do mechanicznego zwalczania organizmów szkodliwych.

Agropar AL 700ml Agropak

Agropar AL 700ml Agropak to produkt pochodzenia naturalnego, w postaci gotowego do użytku roztworu, o działaniu kontaktowym, do mechanicznego zwalczania organizmów szkodliwych – roztoczy i owadów. Preparat wytwarza cienką lepką powłokę, w wyniku tego działania następuje ograniczenie aktywności życiowej szkodników, a w szczególności uniemożliwienie przemieszczania, żerowania oraz rozmnażania się – co w konsekwencji prowadzi do ich śmierci.

Środek Agropar AL może byś stosowany jako alternatywny lub uzupełniający konwencjonalne środki chemiczne, szczególnie w okresach gdzie zastosowanie środków zawierających chemiczne substancje aktywne jest niemożliwe np. przed zbiorami owoców. Agropar AL został zakwalifikowany do stosowania w rolnictwie ekologicznym.

Skład: naturalny olej rydzowy pochodzący z Lnicznika siewnego (Caamelia sativa)
Okres karencji: rośliny ozdobne, drzewa i krzewy owocowe, warzywa – nie dotyczy

Pokrewne produkty

Mogą Cię także zainteresować...

Chlopek Roztropek