ZNACHOR 500 SC 5 L METAZACHLOR

Cena: 320,01 zł

Pestila Znachor 500SC chwasty w rzepaku

ZNACHOR 500SC 

Zawartość substancji czynnej:

metazachlor (związek z grupy chloroacetoanilidów) - 500 g w 1 litrze środka (44,36%).

DZIAŁANIE NA CHWASTY

Środek pobierany jest poprzez korzenie kiełkujących chwastów i niszczy je przed wschodami. Działa również na chwasty po wschodach do fazy pierwszej pary liści.

Chwasty wrażliwe: chwastnica jednostronna, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, komosa biała, rumian polny, tasznik pospolity, żótlica drobnokwiatowa.

Chwasty średnio wrażliwe: fiołek polny, przytulią czepna. tobołki polne..

Chwasty odporne: ostrożeń polny.

STOSOWANIE ŚRODKA

Rzepak ozimy

 • Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2 l/ha.
 • Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2 l/ha.

Termin stosowania:

 • środek stosować powschodowo (jesienią), gdy rośliny rzepaku mają co najmniej 1 parę liści, a chwasty znajdują się w fazie liścieni do fazy 2 liści (przytulią czepna w fazie liścieni).
 • Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
 • Zalecane opryskiwanie: średniokropliste
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Rzepak jary

 • Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2 l/ha.
 • Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2 l/ha.

Termin stosowania:

 • środek stosować przedwschodowo. wiosną BBCH 00
 • Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
 • Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Stosując środki ochrony roślin przestrzegaj etykiety środków ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska. Środki ochrony roślin w rozumieniu Ustawy o środkach ochrony roślin z dn. 8 marca 2013 r. zamawiane i nabywane mogą być wyłącznie przez osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin. Dokonując transakcji kupujący potwierdza, że spełnia powyższe kryteria.

RzepakTAK
Środki Ochrony RoślinTAK
ChwastobójczeTAK

  Pokrewne produkty

  Chlopek Roztropek