Informujemy, że od dnia 1 lutego 2022r. do 31 lipca 2022 r. sprzedaż towarów wykorzystywanych do produkcji rolnej (oprócz podłoży mineralnych) objęta jest stawką podatku od towarów i usług obniżoną do wysokości 0%.
  • Zalety: Wysoki poziom plenności Bardzo dobra zimotrwałość Tolerancja różnych stanowisk Bardzo dobra odporność na choroby Wysokie parametry jakościowe Przydatna na cele konsumpcyjne i paszowe Wysoka roślina - spora ilość słomy Bardzo dobre wyrównanie ziarna

    93,81 zł
    Dostępność produktu
Chlopek Roztropek