Informujemy, że od dnia 1 lutego 2022 r. do 31 października 2022 r. sprzedaż towarów wykorzystywanych do produkcji rolnej (oprócz podłoży mineralnych) objęta jest stawką podatku od towarów i usług obniżoną do wysokości 0%.

CHEMIROL PIEKARY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
PIEKARY 27,
32-100 PROSZOWICE
NIP: 6821772310 Nr tel.: 12 386-66-44
Numer rejestrowy BDO: BDO 000337956

Bank: Alior Bank S.A. Nr rachunku: 56 1600 1462 1839 5861 2000 0001


Chlopek Roztropek