CHLOMAZON 480 1L HERBICYD RZEPAK

Cena: 119,55 zł

HERBICYD selektywny o działaniu układowym, stosowany doglebowo, w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej.

CHLOMAZON 480 1L HERBICYD RZEPAK

Zawartość substancji czynnej: Chlomazon (związek z grupy izoksazolidionów) – 480 g/l (47,3%)

 

OPIS DZIAŁANIA

HERBICYD selektywny o działaniu układowym, stosowany doglebowo, w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej. Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancja czynna chlomazon zaliczana jest do grupy F3.

 

DZIAŁANIE NA CHWASTY

Etykieta środka ochrony roślin Chlomazon 480 EC, załącznik do zezwolenia MRiRW 2 Środek wnika do rośliny przez korzenie, powodując hamowanie syntezy karotenoidów. Działa na chwasty w okresie ich kiełkowania. Po jego zastosowaniu rośliny wrażliwe nie wschodzą lub po wschodach bieleją i zasychają.

 

a)     zastosowanie pojedynczo środka dawka 0,2 l/ha

 

Chwasty wrażliwe

 gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, przytulia czepna, tasznik pospolity, tobołki polne.

 

Chwasty średniowrażliwe

przetacznik polny

 

Chwasty odporne

chaber bławatek, fiołek polny, komosa biała, mak polny, maruna bezwonna, przetacznik perski, samosiewy zbóż, żółtlica drobnokwiatowa.

 

dawka 0,25 l/ha

Chwasty wrażliwe

 gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, przytulia czepna, tasznik pospolity, tobołki polne.

 

Chwasty średniowrażliwe

komosa biała, przetacznik polny.

 

Chwasty odporne

chaber bławatek, fiołek polny, mak polny, maruna bezwonna, przetacznik perski, samosiewy zbóż, żółtlica drobnokwiatowa.

 

b) Zastosowanie w mieszaninie

 

Chwasty wrażliwe

gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, mak polny, maruna bezwonna, tobołki polne, przetacznik perski, przytulia czepna.

 

Chwasty średniowrażliwe

 chaber bławatek.

 

Chwasty odporne

fiołek polny, samosiewy zbóż

 

 

STOSOWANIE ŚRODKA

Środek przeznaczony jest do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.

 

Rzepak ozimy

a)      Zastosowanie środka Chlomazon 480 EC pojedynczo

 

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,25 l/ha.

 Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2-0,25 l/ha.

 

Termin stosowania:

 Środek stosować bezpośrednio po siewie rzepaku (BBCH 00 – 08) (maksymalnie 5 dni po wysianiu), na starannie uprawioną (bez grud) glebę. Nasiona rzepaku wysiewać na jednakową głębokość, dokładnie przykryć glebą. Przestrzegać innych zaleceń zapewniających właściwe przygotowanie roślin do przezimowania.

 

Liczba zabiegów: 1.

 Zalecana ilość wody: 200 - 300 l/ha.

 Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

 

b)     Zastosowanie środka Chlomazon 480 EC w mieszaninie zbiornikowej

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:

 0,2 l/ha Chlomazon 480 EC + 1,6 l/ha Znachor 500 SC lub

0,2 l/ha Chlomazon 480 EC + 1,6 l/ha Macho 500 SC lub

 0,2 l/ha Chlomazon 480 EC + 1,6 l/ha MET-NEX 500 SC lub,

 0,2 l/ha Chlomazon 480 EC + 1,6 l/ha Rapex 500 S.C.

 

Termin stosowania:

Środek stosować bezpośrednio po siewie rzepaku (maksymalnie 5 dni po wysianiu), na starannie uprawioną (bez grud) glebę. Nasiona rzepaku wysiewać na jednakową głębokość, dokładnie przykryć glebą. Przestrzegać innych zaleceń zapewniających właściwe przygotowanie roślin do przezimowania.

 

Liczba zabiegów środka Chlomazon 480 EC w mieszaninie ze środkiem Znachor 500 SC lub Macho 500 SC lub MET-NEX 500 SC lub Rapex 500 SC: 1.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Nabycie środków ochrony roślin mogą dokonywać jedynie osoby pełnoletnie oraz posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin, określone w art. 28 (DZ.U.2020, poz. 2097) ustawy o środkach ochrony roślin.

RzepakTAK
Środki Ochrony RoślinTAK
ChwastobójczeTAK

Pokrewne produkty

Chlopek Roztropek