ZNACHOR 500 SC 1 L

Cena: 125,00 zł

SKUTECZNY W OCHRONIE UPRAW

 • Rzepak ozimy

ZWALCZA AGROFAGI

 • chaber
 • fiołek polny
 • gwiazdnica pospolita
 • jasnota purpurowa
 • komosa biała
 • mak polny
 • maruna bezwonna
 • miotła zbożowa
 • niezapominajka polna
 • przetacznik perski
 • przytulia czepna
 • rumian polny
 • samosiewy zbóż
 • tasznik pospolity

Niezawodny przeciwko chwastom

Stosowanie: Znachor 500 SC jest herbicydem w postaci koncentratu rozpuszczalnego w wodzie stosowanym doglebowo lub nalistnie, przeznaczonym do zwalczania rocznych chwastów jednoliściennych i dwuliściennych. Znachor 500 SC jest herbicydem selektywnym o działaniu układowym, pobieranym przez korzenie i hypokotyl, hamującym kiełkowanie chwastów. Efektem działania środka jest brak chwastów na polu, lub silnie ograniczony wzrost i rozwój siewek co prowadzi do stopniowego ich zamierania. Najlepszy efekt zwalczania chwastów uzyskuje się stosując środek przed wschodami chwastów oraz po wschodach do fazy pierwszej pary liści. Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancja czynna metazachlor zaliczana jest do grupy K3

Dawkowanie Znachor 500 SC

Rzepak ozimy

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha.

Termin stosowania: środek stosować jesienią, od fazy pierwszego liścia do fazy trzeciego liścia (BBCH 11-14).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Zalecana ilość wody: 200 - 300 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Łączne stosowanie Znachor 500 SC + Comandor 480 EC lub Comodo 480 EC lub Chlomazon 480 EC

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,6 l/ha Znachor 500 SC + 0,2 l/ha Comandor 480 EC lub Comodo 480 EC lub Chlomazon 480 EC.

Termin stosowania: Środek stosować bezpośrednio po siewie rzepaku (maksymalnie 5 dni po wysianiu), na starannie uprawioną (bez grud) glebę.

Nasiona rzepaku wysiewać na jednakową głębokość, dokładnie przykryć glebą.

Przestrzegać innych zaleceń zapewniających właściwe przygotowanie roślin do przezimowania.

Maksymalna liczba zastosowań w sezonie wegetacyjnym: 1

Zalecana ilość wody: 200 – 300 l/ha

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

 

 

UWAGA:

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć szczególną uwagę na stosowane zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia i symbole ostrzegawcze umieszczone w etykietach oraz przestrzegaj zalecanych środków bezpieczeństwa.

Środki ochrony roślin do użytku profesjonalnego mogą być nabywane wyłącznie przez osoby pełnoletnie oraz posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28. Ustawy z dnia 08.03.2013r. o środkach ochrony roślin (Dz.U. z 2020r., poz.2097).

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Nabycie środków ochrony roślin mogą dokonywać jedynie osoby pełnoletnie oraz posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin, określone w art. 28 (DZ.U.2020, poz. 2097) ustawy o środkach ochrony roślin.

Pokrewne produkty

Chlopek Roztropek