RATIMOR GRANULAT BRODIFACOUM 1.5 KG

Cena: 41,29 zł

Ratimor Brodifacoum jest to granulowana trucizna na myszy i szczury

Stosowanie

Wewnatrz budynków:

Zwalczanie myszy: 20-40 g przynety na stacje deratyzacyjna. Jesli wymagana jest wiecej niz jedna stacja deratyzacyjna, minimalna odległosc pomiedzy stacjami (w linii prostej) powinna wynosic 5 m. Nalezy prowadzic regularne inspekcje stacji deratyzacyjnych (przynajmniej co 2-3 dni na poczatku okresu zwalczania gryzoni, a w pózniejszym okresie przynajmniej raz w tygodniu) w celu: okreslenia czy przyneta została pobrana, oceny stanu stacji deratyzacyjnych oraz usuniecia padłych gryzoni. Nalezy uzupełniac przynete zjedzona przez gryzonie. Postepowac zgodnie z zasadami opisanymi w wytycznych dotyczacych zintegrowanych metod ochrony przed szkodnikami (IPM). Podczas umieszczania stacji deratyzacyjnych w poblizu systemów odprowadzania wody nalezy dopilnowac, aby przyneta nie miała kontaktu z woda.

Zwalczanie szczurów: 100-200 g przynety na stacje deratyzacyjna. Jesli wymagana jest wiecej niz jedna stacja deratyzacyjna, minimalna odległosc pomiedzy stacjami (w linii prostej) powinna wynosic 5 m. Nalezy prowadzic regularne inspekcje stacji deratyzacyjnych (przynajmniej co 5-7 dni na poczatku okresu zwalczania gryzoni, a w pózniejszym okresie przynajmniej raz w tygodniu) w celu: okreslenia czy przyneta została pobrana, oceny stanu stacji deratyzacyjnych oraz usuniecia padłych gryzoni. Nalezy uzupełniac przynete zjedzona przez gryzonie. Postepowac zgodnie z zasadami opisanymi w wytycznych dotyczacych zintegrowanych metod ochrony przed szkodnikami (IPM). Podczas umieszczania stacji deratyzacyjnych w poblizu systemów odprowadzania wody nalezy dopilnowac, aby przyneta nie miała kontaktu z woda.

Wokół budynków:

Zwalczanie myszy: 20-40 g przynety na stacje deratyzacyjna. Jesli wymagana jest wiecej niz jedna stacja deratyzacyjna, minimalna odległosc pomiedzy stacjami (w linii prostej) powinna wynosic 5 m.

Zwalczanie szczurów: 100-200 g przynety na stacje deratyzacyjna. Jesli wymagana jest wiecej niz jedna stacja deratyzacyjna, minimalna odległosc pomiedzy stacjami (w linii prostej) powinna wynosic 5 m. Stacje deratyzacyjne powinny zabezpieczac przynete przed działaniem warunków atmosferycznych (deszczem, sniegiem, itp.). Stacje deratyzacyjne rozmieszczac w miejscach zabezpieczonych przed zalaniem. Nalezy prowadzic regularne inspekcje stacji deratyzacyjnych (przynajmniej co 2-3 dni na poczatku okresu zwalczania myszy oraz przynajmniej co 5-7 dni na poczatku okresu zwalczania szczurów, a w pózniejszym okresie przynajmniej raz w tygodniu) w celu: okreslenia czy przyneta została pobrana, oceny stanu stacji deratyzacyjnych oraz usuniecia padłych gryzoni. Nalezy uzupełniac przynete zjedzona przez gryzonie. Wymieniac kazda przynete uszkodzona przez wode lub zanieczyszczona. Postepowac zgodnie z zasadami opisanymi w wytycznych dotyczacych zintegrowanych metod ochrony przed szkodnikami (IPM). Nie stosowac produktu bezposrednio do nor gryzoni. W przypadku umieszczenia stacji deratyzacyjnych w poblizu wód powierzchniowych (np. rzek, stawów, cieków wodnych, wałów, rowów nawadniajacych) lub systemów drenujacych nalezy dopilnowac, aby przyneta nie miała kontaktu z woda.

PREPARAT PRZEZNACZONY DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO.

PRODUKT BIOBÓJCZY NALEŻY UŻYWAĆ, Z ZACHOWANIEM SZCZEGÓLNYCH ŚRODKÓW OSTROŻNOŚCI. PRZED UŻYCIEM NALEŻY PRZECZYTAĆ ETYKIETĘ.

Pokrewne produkty

Chlopek Roztropek