ACTELLIC 20 FU 90 G (ŚWIECA)

Cena: 88,88 zł

Insektycyd o działaniu kontaktowym, żołądkowym i gazowym, w formie generatora dymu,
przeznaczony do dezynsekcji pustych pomieszczeń magazynowych, silosów zbożowych i
paszowych,

ACTELLIC 20 FU 90 G (ŚWIECA)

Insektycyd o działaniu kontaktowym, żołądkowym i gazowym, w formie generatora dymu,
przeznaczony do dezynsekcji pustych pomieszczeń magazynowych, silosów zbożowych i
paszowych, w których występują szkodniki ziarna, nasion i ich przetworów. 
Dezynsekcja pustych pomieszczeń magazynowych, silosów zbożowych i paszowych


Szkodniki ziarna, nasion i ich przetworów:
wołek zbożowy, trojszyk ulec, spichrzel surynamski, kapturnik zbożowiec, omacnica
spichrzanka, rozkruszek mączny.
Zalecana dawka: 1 świeca na 400-500 m3 pomieszczenia.
Maksymalna liczba zabiegów: 2 zabiegi w sezonie.
Odstęp między zabiegami: co najmniej 6 tygodni.

Sposób stosowania


Obiekt przeznaczony do dezynsekcji dokładnie wysprzątać, oczyścić i uszczelnić.
Przed zabiegiem ewakuować ludzi i zwierzęta gospodarskie z obiektu, zamknąć wszystkie
wywietrzniki, okna i drzwi (za wyjątkiem drzwi ewakuacyjnych). Uszczelnić wszelkie
nieszczelności. W przypadku stosowania więcej niż jednej świecy, świece rozmieścić
równomiernie na podłodze pomieszczenia. Świecą wstrząsnąć w celu rozluźnienia zawartości,
a następnie zdjąć pokrywkę i zapalić odsłonięty zapalnik zapałką lub zapalniczką (nie
wyjmować zapalnika). W razie przypadkowego zapalenia się płomień zdmuchnąć.
Zapalnik tli się około 20 sekund zanim nastąpi wydzielanie się środka. Szybko zapalić
wszystkie świece, pracując w kierunku wyjścia. W przypadku zapalania kilku świec lub
sytuacji, gdy nie jest możliwe szybkie opuszczenie odymianego pomieszczenia natychmiast
po wykonaniu zapalania, używać odpowiednich kombinezonów ochronnych oraz sprzętu do
oddychania (półmaska z filtrem od EN 140 z filtrem cząstek stałych lub EN 143 P3 lub
analogiczne).
Obiekt zamknąć na 24 godziny, upewniając się, że drzwi zostały zamknięte na klucz oraz
umieścić informację o wykonywanym zabiegu.
Przed ponownym przystąpieniem do pracy wietrzyć obiekt co najmniej 1 godzinę.
W razie konieczności wcześniejszego wejścia niż 4 godziny po wykonaniu zabiegu, nałożyć
maskę przeciwgazową. 

SUBSTANCJA CZYNNA:
pirymifos metylowy (związek z grupy fosforoorganicznych) – 225 g/kg (22,5%)
Inna substancja stwarzająca zagrożenie niebędąca substancją czynną: chloran potasu.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Nabycie środków ochrony roślin mogą dokonywać jedynie osoby pełnoletnie oraz posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin, określone w art. 28 (DZ.U.2020, poz. 2097) ustawy o środkach ochrony roślin.

Pokrewne produkty

Chlopek Roztropek