ACTELLIC 500 EC 100ML AGROPAK

Cena: 56,20 zł

Actellic 500 EC jest środkiem owadobójczym w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej o działaniu kontaktowym, żołądkowym i gazowym. Służy do dezynsekcji pustych pomieszczeń magazynowych oraz nasion siewnych przeznaczonych do konsumpcji. Przed przystąpieniem do dezynsekcji pomieszczeń, należy szczelnie zamknąć drzwi i okna oraz wyłączyć wentylację. Po zabiegu pomieszczenie należy pozostawić zamknięte możliwie jak najdłużej, co najmniej 4 godziny, a samo pomieszczenie można oddać do użytku po wyschnięciu opryskanej powierzchni i dokładnym wywietrzeniu pomieszczenia.

Wybrane zastosowanie preparatu Actellic 500 EC:

UprawaZalecana dawkaSzkodnik
dezynsekcja nasion siewnych oraz przeznaczonych do konsumpcji  8 ml środka w 0,75 L – 1,0 L wody / 1 tona nasionwołek zbożowy, spichrzel surynamski, trojszyk ulec
dezynsekcja pustych pomieszczeń100 ml środka w 1 L wody / 100 m2wołek zbożowy, spichrzel surynamski, trojszyk ulec

Zawartość substancji czynnej: pirymifos metylowy (związek z grupy fosforoorganicznych) – 500 g/L (49,02%)
Rejestracja: Produkt do stosowania przez użytkowników profesjonalnych
Zalecany termin stosowania: styczeń - marzec, sierpień - grudzień.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Nabycie środków ochrony roślin mogą dokonywać jedynie osoby pełnoletnie oraz posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin, określone w art. 28 (DZ.U.2020, poz. 2097) ustawy o środkach ochrony roślin.

Pokrewne produkty

Chlopek Roztropek