STYK 1L ADIUWANT

Cena: 90,00 zł

Uniwersalny adiuwant (surfaktant) przeznaczony do stosowania z środkami ochrony roślin i nawozami dolistnymi.

STYK 1L ADIUWANT

Uniwersalny adiuwant (surfaktant) przeznaczony do stosowania z środkami ochrony roślin i nawozami dolistnymi.

 - Preparat obniża napięcie powierzchniowe i kąt przylegania cieczy opryskowej - Zapobiega znoszeniu cieczy opryskowej w trakcie wykonywania zabiegów opryskiwania - Zwiększa aktywność preparatów systemicznych i kontaktowych

- Zmniejsza zmywalność środków ochrony roślin i nawozów dolistnych przez deszcz i rosę - Dodatek preparatu Styk umożliwia obniżenie wydatku cieczy opryskowej (mniejsza ilość wody na hektar).

 Preparat zawiera 81% etoksylowanych alkoholi tłuszczowych.

STOSOWANIE I DAWKA zalecana dawka: 0,1 % v/v (100 ml na każde 100 l wody) W przypadku stosowania obniżonej ilości wody na hektar poniżej poziomu 200 l/ha, dla uzyskania odpowiedniego pokrycia roślin zaleca się stosować preparat Styk w dawce nie mniejszej niż 200 ml na hektar. Preparat można stosować z większością środków ochrony roślin i nawozów dolistnych.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Nabycie środków ochrony roślin mogą dokonywać jedynie osoby pełnoletnie oraz posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin, określone w art. 28 (DZ.U.2020, poz. 2097) ustawy o środkach ochrony roślin.

Pokrewne produkty

Chlopek Roztropek