SUPLEX 1 L

Cena: 12,00 zł

Suplex10 AL to preparat zwilżający i zwiększający przyczepność cieczy roboczej. Poprawia równomierność pokrycia powierzchni roślin, obniża napięcie powierzchniowe cieczy użytkowej.

Suplex10 AL to preparat zwilżający i zwiększający przyczepność cieczy roboczej. Poprawia równomierność pokrycia powierzchni roślin, obniża napięcie powierzchniowe cieczy użytkowej.

Szczególnie zalecany dla roślin trudno zwilżalnych np. pokrytych nalotem woskowym (kapustne, goździk) lub włoskami.

O produkcie
Suplex 10 AL przeznaczony jest do łącznego stosowania z cieczą użytkową środków ochrony roślin w uprawach rolnych, leśnych, sadowniczych, warzywniczych i roślin ozdobnych, stosowanych aparaturą naziemną.

Suplex 10 AL powoduje:

– obniżenie napięcia powierzchniowego cieczy użytkowej,

– poprawę równomierności pokrycia powierzchni roślin

– zwiększenie skuteczności środków ochrony roślin w zwalczaniu np. mączniaków

właściwych, chowacza podobnika, szkodników pokrytych włoskami i nalotami woskowym (mszyce) oraz tworzących oprzędy (przędziorki, gąsienice).

Sporządzanie cieczy użytkowej
Odmierzoną ilość Suplex 10 AL wlać do zbiornika napełnionego połową wymaganej ilości wody, dodać zalecaną ilość środka ochrony roślin, uzupełnić wodą do potrzebnej ilości i dokładnie wymieszać. Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza. Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
substancja aktywna: kwasy benzenosulfonowe, C 10-13 pochodne alkilowe, dole sodowe oraz alkohole, C 11-13 rozgałęzione, etoksylowane

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Nabycie środków ochrony roślin mogą dokonywać jedynie osoby pełnoletnie oraz posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin, określone w art. 28 (DZ.U.2020, poz. 2097) ustawy o środkach ochrony roślin.

Pokrewne produkty

Chlopek Roztropek