GLEBER 1L

Cena: 66,00 zł

Adiuwant nowej generacji przeznaczony do stosowania z herbicydami doglebowymi.

Adiuwant nowej generacji przeznaczony do stosowania z herbicydami doglebowymi. Preparat zapobiega znoszeniu cieczy opryskowej w trakcie wykonywania zabiegów opryskiwania, obniża napięcie powierzchniowe i kąt przylegania cieczy opryskowej oraz zwiększa koncentrację herbicydu w wierzchniej warstwie gleby utrudniając przenikanie substancji aktywnych w głąb profilu glebowego, w wyniku czego poprawia skuteczność chwastobójczą herbicydów. Dodatek preparatu Gleber umożliwia obniżenie wydatku cieczy opryskowej (mniejsza ilość wody na hektar). Preparat zawiera 913 g/l mieszaniny etoksylowanych kwasów tłuszczowych oraz rafinowanego oleju rzepakowego. STOSOWANIE I DAWKA zalecana dawka: 0,5 l/ha Preparat można stosować z wszystkimi herbicydami doglebowymi w każdej uprawie.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Nabycie środków ochrony roślin mogą dokonywać jedynie osoby pełnoletnie oraz posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin, określone w art. 28 (DZ.U.2020, poz. 2097) ustawy o środkach ochrony roślin.

Środki Ochrony RoślinTAK

Pokrewne produkty

Chlopek Roztropek