ALKALIN FOSFOR-POTAS (10:20) 1L

Cena: 26,28 zł

ALKALIN PK 10:20 to płynny, wysokozasadowy nawóz fosforowo-potasowy

ALKALIN FOSFOR-POTAS (10:20) 1L

Opis produktu
ALKALIN PK 10:20 to płynny, wysokozasadowy nawóz fosforowo-potasowy (pH ≥11,3) o proporcji składników P2O5:K2O = 10:20.
Alkaliczny odczyn roztworów nawozu ALKALIN PK 10:20 aktywizuje czynniki odpornościowe roślin i ogranicza rozwój chorób grzybowych.
Wpływ nawozu ALKALIN PK 10:20 na wartość pH roztworu roboczego (cieczy użytkowej)
stężenie nawozu
pH roztworu po zastosowaniu nawozu ALKALIN PK 10:20
woda zdemineralizowana twarda woda wodociągowa

0,25% 10,6 9,7

0,5% 10,7 10,1

0,75% 10,7 10,3

1,0% 10,7 10,4


ALKALIN PK 10:20 jest jednym z trzech wysokozasadowych nawozów serii ALKALIN. Poszczególne nawozy z tej serii różnią się zawartością składników pokarmowych. Odpowiednie zastosowanie nawozów umożliwia prawidłowe dostarczenie zawartych w nich pierwiastków oraz równoczesne wspomaganie ochrony roślin.

ALKALIN PK 10:20, ze względu na proporcję fosforu i potasu, polecany jest do zastosowań zarówno jesiennych – poprawa zimotrwałości roślin, jak i wiosennych – intensyfikacja rozwoju części wegetatywnych, a także tuż po kwitnieniu – zwiększenie parametrów jakościowych plonu.


Składniki g/l % (m/m)

Azot (N) całkowity 35 2,5

azot (N) amidowy (NH2) 35 2,5

Pięciotlenek fosforu (P2O5) 150 10

Tlenek potasu (K2O) 280 20


ALKALIN PK 10:20, jako nawóz o specjalnych właściwościach, jest jednym z elementów strategii wspomagania naturalnej odporności roślin STRESS CONTROL SYSTEM (SCS).
Nawóz jest szczególnie przydatny w integrowanej uprawie roślin.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Nabycie środków ochrony roślin mogą dokonywać jedynie osoby pełnoletnie oraz posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin, określone w art. 28 (DZ.U.2020, poz. 2097) ustawy o środkach ochrony roślin.

GrzybobójczeTAK
FOSFOR PTAK
POTAS KTAK

Pokrewne produkty

Chlopek Roztropek