Informujemy, że od dnia 1 lutego 2022r. do 31 lipca 2022 r. sprzedaż towarów wykorzystywanych do produkcji rolnej (oprócz podłoży mineralnych) objęta jest stawką podatku od towarów i usług obniżoną do wysokości 0%.

GROW-ON 1 L (12) FOSFOR

Cena: 43,20 zł

GROW-ON 1 L (12) FOSFOR

GROW-ON 1 L (12) FOSFOR

Skład: Azot (N) - 70g/l, Pięciotlenek fosforu (P2O5) - 500 g/l, Bor (B) - 1,4 h/l, Cynk (Zn) - 1,4 g/l

Stosowanie: kukurydza, pszenica, pszenżyto, jęczmień, żyto, owies, rzepak, burak cukrowy, ziemniak, jabłoń, grusza, czereśnia, wiśnia, śliwa, brzoskwinia, morela, borówka amerykańska, truskawka, papryka, pomidor, ogórek, brokuł, kalafior, kapusta, kapusta brukselska, kalarepa, rzodkiewka, jarmuż, warzywa korzeniowe, warzywa cebulowe, rozsada warzyw, szkółki, trawniki

GROWON to preparat dolistny przeznaczony do bardzo szybkiego zaopatrzenia roślin w energię niezbędną do prawidłowego przebiegu procesów metabolicznych. Zawiera formę fosforu błyskawicznie pobieraną i wykorzystywaną przez rośliny.

Największe korzyści ze stosowania aktywatora GROWON to:

- stymulacja wzrostu korzeni i organów plonotwórczych zwłaszcza w warunkach niskiej temperatury gleby i powietrza oraz na glebach kwaśnych

- zwiększenie tolerancji roślin na chłody

- poprawa wielkości i jakości plonu.

Zastosowana w preparacie GROWON technologia INT zwiększa szybkość i efektywność pobierania, przemieszczania oraz przyswajania składników pokarmowych i substancji stymulujących w roślinie. Efekty te uzyskuje się dzięki odpowiednio opracowanym komponentom pochodzenia organicznego.

GROWON stosować w postaci roztworu wodnego nalistnie lub do podlewania roślin. GROWON można stosować łącznie z innymi preparatami, po przeprowadzeniu testu potwierdzającego możliwość mieszania. Wyniki testów znajdują się w zakładce Tabela mieszania agrochemikaliów INTERMAG .

- Profilaktycznie – stosować GROW-ON w terminach i dawkach zalecanych w programach nawożenia poszczególnych gatunków roślin.

- Interwencyjnie – stosować GROW-ON w celu ograniczenia negatywnego wpływu chłodów na wzrost i rozwój roślin. Zabieg wykonać 1–2 dni przed spodziewanym wystąpieniem niskiej temperatury. Powtórzyć zabieg w przypadku przedłużającego się okresu chłodów.

Dawkowanie

Kukurydza:

Termin stosowania:

I: faza 2.–6. liścia (BBCH 12–16) optymalny termin zabiegu to 4 liście

II: rozwój liści – początek rozwoju źdźbła (wydłużanie pędu) (BBCH 17–31)

III: rozwój źdźbła (wydłużanie pędu) – początek rozwoju wiechy (BBCH 31–51) dopóki  wysokość roślin pozwala na zabieg opryskiwaczem

Jednorazowa dawka 1-6 l/ha

Pszenica, pszenżyto:

Termin stosowania:

- jesień: faza 3.–6. liścia (BBCH 13–16)

- wiosna:

I: ozime – krzewienie (BBCH 22–29)

jare – faza 3. liścia – krzewienie (BBCH 13–29)

II: początek wzrostu źdźbła – początek kłoszenia (BBCH 30–51)

III: początek kłoszenia – początek dojrzałości mlecznej ziarniaków (BBCH 51–73) (nie zaleca się wykonywania zabiegów w okresie BBCH 61–65)

Jednorazowa dawka 1-6 l/ha

Jęczmień:

Termin stosowania:

- jesień: faza 3. liścia – widoczne dwa rozkrzewienia (BBCH 13–22)

- wiosna:

I: ozime – początek wzrostu źdźbła – 2. kolanko co najmniej 2 cm nad kolankiem 1. (BBCH 30–32)

jare – faza 3. liścia – 2. kolanko co najmniej 2 cm nad kolankiem 1. (BBCH 13–32)

II: faza liścia flagowego – końcowa faza nabrzmiewania pochwy liściowej liścia flagowego (BBCH 39–45)

III: koniec fazy kwitnienia – pełna dojrzałość mleczna ziarniaków (BBCH 69–75)

Jednorazowa dawka 1-6 l/ha

Żyto:

Termin stosowania:

- jesień: faza 3. liścia – widoczne dwa rozkrzewienia (BBCH 13–22)

- wiosna:

I: ozime – początek wzrostu źdźbła – 2. kolanko co najmniej 2 cm nad kolankiem 1. (BBCH 30–32)

jare – faza 3. liścia – 2. kolanko co najmniej 2 cm nad kolankiem 1. (BBCH 13–32)

II: faza liścia flagowego – początek kłoszenia (BBCH 39–51)

III: koniec fazy kwitnienia – początek dojrzałości mlecznej ziarniaków (BBCH 69–73)

Jednorazowa dawka 1-6 l/ha

Owies:

Termin stosowania:

I: faza 3. liścia – widoczne dwa rozkrzewienia (BBCH 13–22)

II: początek wzrostu źdźbła – faza liścia flagowego (BBCH 30–39)

III: koniec fazy kwitnienia – początek dojrzałości mlecznej ziarniaków (BBCH 69–73)

Jednorazowa dawka 1-6 l/ha

Rzepak:

Termin stosowania:

- jesień: faza 4.–8. liścia (BBCH 14–18)

- wiosna:

I: po ruszeniu wegetacji: początek rozwoju pędów bocznych – widoczne 6 międzywęźli (BBCH 21–36)

II: rozwój pąków kwiatowych (pąkowanie) – początek kwitnienia (BBCH 50–61)

III: pełne kwitnienie: 50% otwartych kwiatów na głównym kwiatostanie, starsze płatki opadają – początkowy rozwój łuszczyn (BBCH 65–73)

Jednorazowa dawka 1-6 l/ha

Burak cukrowy:

Termin stosowania:

I: 4–8 liści (BBCH 14–18)

II: dziewięć i więcej liści – rozwój rozety (BBCH 19–31)

III: zakrywanie międzyrzędzi (BBCH 32–35)

Jednorazowa dawka 1-6 l/ha

Ziemniak:

Termin stosowania:

I: rozwinięty 3.–6. liść na pędzie głównym (BBCH 13–16)

II: rozwój pędów bocznych – zakrycie międzyrzędzi (BBCH 21–39)

III: początek zawiązywania bulw (tuberyzacja) – bulwy osiągają 10% typowej masy (BBCH 40–41)

Dla odmian wykazujących tendencję do zawiązywania małej ilości bulw wykonać dwa zabiegi po 4 l/ha co 5–7 dni: I – tuż przed początkiem tuberyzacji (BBCH 39), II – na początku tuberyzacji (BBCH 40–41). Dopuszczalny jest 1 zabieg – 8 l/ha, na początku tuberyzacji (BBCH 40–41)

Jednorazowa dawka 4-8 l/ha

Jabłoń:

Termin stosowania:

I: różowy pąk (BBCH 57–59)

II: zasychanie kwiatów, większość płatków opada (BBCH 67)

III: powstały po przekwitnięciu owoc osiąga wielkość do 10 mm (BBCH 71)

IV: początek dojrzewania: pierwsze pojawienie się koloru specyficznego dla danej odmiany (BBCH 81), ok. 4 tygodnie przed zbiorem

Jednorazowa dawka 3-6 l/ha

Grusza:

Termin stosowania:

I: biały pąk (BBCH 57–59)

II: zasychanie kwiatów, większość płatków opada (BBCH 67)

III: początkowy rozwój owoców (BBCH 71)

Jednorazowa dawka 3-6 l/ha

Czereśnia, wiśnia:

Termin stosowania:

I: biały pąk (BBCH 57–59)

II: zasychanie kwiatów, większość płatków opada – koniec kwitnienia (BBCH 67–69)

III–IV: rozwój owoców (BBCH 71–79)

Jednorazowa dawka 3-6 l/ha

Śliwa, brzoskwinia, morela:

Termin stosowania:

I: biały pąk (BBCH 57–59)

II: zasychanie kwiatów, większość płatków opada – koniec kwitnienia (BBCH 67–69)

III–IV: rozwój owoców (BBCH 71–79)

Dla odmian późno dojrzewających wykonać dodatkowy zabieg 3–4 tygodnie przed zbiorem

Jednorazowa dawka 3-6 l/ha

Borówka amerykańska:

Termin stosowania:

I: początek rozwoju liści

II: koniec kwitnienia – zawiązywanie owoców

III–IV (zabiegi co 10–14 dni): rozwój owoców – dojrzewanie

Jednorazowa dawka 3-6 l/ha

Truskawka:

Termin stosowania:

I: rozwinięty 3.–7. liść (BBCH 13–17)

II: biały pąk (BBCH 58–59)

III: początek fazy kwitnienia (BBCH 61)

IV: zasychanie kwiatów, większość płatków opada (BBCH 67)

V: początek dojrzewania, owoce zaczynają się wybarwiać (BBCH 81)

VI–VIII: w okresie zbiorów, po kolejnych zbiorach owoców (BBCH 85–89)

Jednorazowa dawka 3-6 l/ha

Papryka:

Termin stosowania:

I: rozwinięty 3.–7. liść właściwy na pędzie głównym (BBCH 13–17)

II: widoczny 1.–3. pąk kwiatowy ( BBCH 51–53)

III: widoczne 9 lub więcej pąków kwiatowych – początek kwitnienia (BBCH 59–61)

IV i V: rozwój owoców (BBCH 71–76)

Jednorazowa dawka 3-6 l/ha

Pomidor:

Termin stosowania:

I: rozwinięty 5.–7. liść właściwy na pędzie głównym (BBCH 15–17)

II: widoczny 1.–3. kwiatostan ( BBCH 51–53)

III: otwarty pierwszy kwiat na 1.–3. kwiatostanie (BBCH 61–63)

IV: pierwszy owoc osiągnął typową wielkość na 1.–2. gronie (BBCH 71 –72)

Jednorazowa dawka 3-6 l/ha

Ogórek gruntowy:

Termin stosowania:

I: rozwinięty 3.–5. liść właściwy na pędzie głównym (BBCH 13–15)

II: rozwinięty 6.–9. liść właściwy na pędzie głównym (BBCH 16–19)

III: na pędzie głównym widoczny zawiązek 1.–2. pąka kwiatowego na wydłużonej szypułce (BBCH 51–52)

IV: na pędzie głównym widoczny zawiązek 6.–7. pąka kwiatowego na wydłużonej szypułce (BBCH 56–57)

V: po pierwszym zbiorze ogórków (BBCH 71)

Jednorazowa dawka 3-6 l/ha

Brokuł:

Termin stosowania:

I: faza 5.–7. liścia (BBCH 15–17)

II: faza 7. liścia – widocznych 9 lub więcej pędów bocznych (BBCH 17–29)

III: początek rozwoju róży (›1cm) – róża osiąga 30% typowej wielkości (BBCH 41–43)

Jednorazowa dawka 3-6 l/ha

Kalafior:

Termin stosowania:

I: faza 5.–7. liścia (BBCH 15–17)

II: faza 7. liścia – faza 9 lub więcej liści (BBCH 17–19)

III: początek rozwoju róży (›1cm) – róża osiąga 30% typowej wielkości (BBCH 41–43)

Jednorazowa dawka 3-6 l/ha

Kapusta głowiasta biała, głowiasta czerwona, pekińska, włoska:

Termin stosowania:

I: faza 5.–7. liścia właściwego (BBCH 15–17)

II: faza 7. liścia – faza 9 lub więcej liści (BBCH 17–19)

III: zaczynają się tworzyć główki – główka osiąga 30% typowej wielkości (BBCH 41–43)

Jednorazowa dawka 3-6 l/ha

Kapusta brukselska:

Termin stosowania:

I: faza 5.–7. liścia (BBCH 15–17)

II: faza 7. liścia – główny pęd osiąga 30% wysokości typowej dla odmiany (BBCH 17–33)

III: początek rozwoju pąków bocznych – pierwsze rozgałęzienia mocno zamknięte (BBCH 41–43)

Jednorazowa dawka 3-6 l/ha

Kalarepa, rzodkiewka:

Termin stosowania:

I: faza 5. liścia – faza 9 lub więcej liści (BBCH 15–19)

II: zaczyna się tworzyć zgrubienie – zgrubienie osiąga 30% typowej wielkości (BBCH 41–43)

Jednorazowa dawka 3-6 l/ha

Jarmuż:

Termin stosowania:

I: faza 5.–7. liścia (BBCH 15–17)

II: główny pęd osiągnął 30–50% ostatecznej długości typowej dla odmiany (BBCH 33–35)

III: osiągnięcie 10–30% masy liściowej typowej dla odmiany (BBCH 41–43)

Jednorazowa dawka 3-6 l/ha

Warzywa korzeniowe:

Termin stosowania:

I: faza 3.–5. liścia właściwego (BBCH 13–15)

II: początek rozwoju części roślin przeznaczonych do zbioru (BBCH 41)

III: korzeń osiągnął 20–40% typowej średnicy (BBCH 42–44)

Jednorazowa dawka 3-6 l/ha

Warzywa cebulowe:

Termin stosowania:

I: wyraźnie widoczny 3.–5. liść (BBCH 13–15)

II: rozwój liści (BBCH 16–19)

III: początek rozwoju części roślin przeznaczonych do zbioru (BBCH 41–43)

Jednorazowa dawka 3-6 l/ha

Warzywa strączkowe:

Termin stosowania:

I: powstawanie pąków kwiatowych (BBCH 51–55)

II: rozwój strąków (BBCH 71–73)

Jednorazowa dawka 3-6 l/ha

Rozsada warzyw:

Termin stosowania:

I: liścienie całkowicie rozwinięte – faza 2. liścia (BBCH 10–12)

II: 3–5 dni przed wysadzeniem na miejsce stałe (BBCH 13-14)

podlewanie: roztwór 0,05 - 0,1%  0,05–0,1l (50–100 ml) w 100 l wody

opryskiwanie: roztwór 0,25–0,3%  0,25–0,3l (250–300ml)  w 100 l wody

Szkółki:

Termin stosowania:

1–3 zabiegi co 10–14 dni zaczynając od okresu ukorzeniania sadzonek bądź rozsady lub w okresach pozimowej regeneracji sytemu korzeniowego oraz w okresach przygotowania roślin do zimy, a także przed wystąpieniem chłodów

podlewanie: roztwór 0,05 - 0,1%  0,05–0,1l (50–100 ml) w 100 l wody

opryskiwanie: roztwór 0,25–0,3%  0,25–0,3l (250–300ml)  w 100 l wody

Trawniki:

Termin stosowania:

2–4 zabiegi co 10–14 dni po ruszeniu wegetacji

Jednorazowa dawka 3-4 l/ha

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Nabycie środków ochrony roślin mogą dokonywać jedynie osoby pełnoletnie oraz posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin, określone w art. 28 (DZ.U.2020, poz. 2097) ustawy o środkach ochrony roślin.

Pokrewne produkty

Mogą Cię także zainteresować...

Chlopek Roztropek